TCNIC/A DE GESTI FINANCERA I FONS EUROPEUS. Borsa de Treball (Concurs-Oposici).
Nmero de Convocatria: 7/2020.
Subgrup: A1.
Categoria: Tcnic/a de Gesti Financera i Fons Europeus.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (Concurs-Oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la Convocatria en el B.O.P.:
Import a pagar: 18 .

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.volver