Està en: INICI > Notícies

Entra en vigor l'ordenana municipal que permet guals temporals en zones unifamiliars

Dimarts, 15 de Maig de 2018

L'Ajuntament de Castelló introdueix un gual d'horari especial per a afavorir la rotació i facilitar l'aparcament en via pública.

La nova ordenança municipal de guals entra en vigor. El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica avui la normativa amb la qual l'Ajuntament de Castelló pretén impulsar els guals temporals amb l'objectiu d'afavorir la rotació i alliberar espai d'aparcament en via pública. A partir d'ara, s'estableixen tres tipus de gual: permanent (24 hores); horari, de 8.00 a 20.00 hores per a activitats comercials, industrials o de serveis, que fora d'aqueix horari pot utilitzar-se per a aparcar en via pública (tots dos ja existents); i com a novetat s'incorpora el d'horari especial, en el qual de 10.00 a 16.00 hores –excepte festius- la reserva d'espai quedarà lliure en la modalitat d'estacionament en superfície regulat O.R.A. La nova ordenança, que substitueix a una normativa de l'any 1999, entra en vigor una vegada superat el període d'exposició pública.

El gual permanent es manté com fins ara i s'utilitzarà durant tota la setmana 24 hores al dia. La placa identificativa és de color groc. Quant al gual horari, s'utilitzarà durant tota la setmana de 8:00 hores a 20:00 hores i la placa identificativa manté el fons verd. La resta d'hores –les nocturnes- podrà utilitzar-se pel públic en general com qualsevol plaça d'aparcament en via pública. El gual horari es podrà autoritzar per a immobles en els quals es desenvolupen legalment activitats públiques o privades de caràcter comercial, industrial o de serveis.

L'Ajuntament preveu que puguen autoritzar-se guals permanents per a locals destinats al desenvolupament de les activitats esmentades en el paràgraf anterior, quan es justifique la necessitat de disposar d'accés lliure de forma permanent, o es demostre la incompatibilitat d'horaris.

Quant als guals temporals, s'incorpora com a novetat el d'horari especial amb l'objectiu de compatibilitzar la reserva de pas amb l'aparcament en via pública, que s'identificarà amb una placa blava. El gual d'horari especial s'utilitzarà de 16:00 hores a les 10:00 hores de l'endemà, excepte festius,la resta de temps, és a dir de 10:00 a 16:00 hores, la reserva d'espai quedarà lliure en la modalitat d'estacionament en superfície regulat O.R.A. Aquest tipus de gual serà opcional per a l'usuari.

El gual d'horari especial es podrà autoritzar per a immobles destinats a aparcament d'habitatges unifamiliars, situades en els carrers Rosa Maria Molas, Pintor Carbó, Columbretes, Ferran El Catòlic, avinguda Chatelerault, Jacinto Benavente, avinguda Vila-real, avinguda Barcelona i encreuament del Riu Sec fins a connectar amb Rosa María Molas. Quant al Grau, es fixa aquest gual d'horari especial en les vies Serradal, avinguda Els Pins, Harley Davison, Ferrandis Salvador, Passeig Bonavista, Treballadors de la Mar, La Sardina, Del Sorell i prolongació Grup Sant Roc i Grup Sant Pere.

L'Ajuntament de Castelló, a través del grup de treball d'ordenances fiscals, abordarà la regulació fiscal que permeta incorporar aquestes noves modalitats de guals.Segueix-nos: