Està en: INICI > Notícies

L'Ajuntament accelerar la remodelaci de la depuradora amb els nous fons autonmics

Dissabte, 9 de Febrer de 2019La Generalitat atén les exigències de l'alcaldessa de Castelló per a adequar la instal·lació davant l'arribada de les aigües residuals de Borriol.
 
La reclamació de l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, per a aconseguir fons destinats a l'adequació de la depuradora ha tingut èxit i ara l'Ajuntament impulsarà la remodelació de les instal·lacions perquè milloren la capacitat del tractament davant l'arribada, a mitjà termini, de les aigües residuals procedents del terme municipal de Borriol.

L'Ajuntament s'encarregarà ara d'obtindre els terrenys necessaris per a l'execució de les obres i finançarà el 10% del pressupost del projecte definitiu de les actuacions de millora d'infraestructures i una part les actuacions de connexió de nuclis dispersos sense sistema de sanejament. La pràctica totalitat de la inversió serà assumida per la Generalitat.

El ple del Consell ha aprovat l'acord de col·laboració amb l'Ajuntament per a finançar les obres de sanejament i depuració per un import de 2,4 milions d'euros. Els contactes de Marco amb l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) es van realitzar a mitjan 2018 per a millorar la capacitat de la depuradora davant la construcció del col·lector de Borriol.

"Des de l'Alcaldia hem defensat, en tot moment, l'interés general de Castelló. Era una reinvindicació justa, perquè les instal·lacions de la depuradora necessitaven una actuació immediata perquè poguera acollir el nou volum d'aigües residuals que vindran des de Borriol", indica Marco.  

L'alcaldessa destaca que "les últimes inversions es van realitzar en 2002 i la depuradora necessitava una remodelació important. Això és el que vaig traslladar a l’EDAR l'any passat i la Conselleria de Medi Ambient ha sigut sensible a aquesta petició de l'Ajuntament". "Estic especialment satisfeta. La Generalitat està complint amb Castelló. Després de molts anys de falta d'inversió, durant els governs anteriors, ara s'escolten i s'atenen les reivindicacions justes d'aquesta ciutat.

Amb els 2,4 milions d'euros procedents de la nova inversió s'abordarà la millora del procés de digestió anaeròbia de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR), així com de l'estació de bombament per a la recuperació de les aigües residuals procedents dels desbordaments del col·lector centre previ a l'eixida a la platja de la Pineda. 

S'instal·larà un sistema de detecció, quantificació i tamisat d'alleujament del col·lector centre a l'entrada de l¡EDAR i el seu cobriment fins al camí Donació, l'adequació del programari i la integració de bombaments secundaris en el sistema de telecomandament, l'adequació del canal de desinfecció, la modificació del by-pass general d'alleujament i la renovació de l'estació de bombament de Ferrandis Salvador. Està previst realitzar actuacions de connexió de nuclis dispersos sense sistema de sanejament.

L'estació depuradora d'aigües residuals de Castelló es va construir en 1979 i està dissenyada per a tractar 45.000 metres cúbics al dia, la qual cosa representa un àmbit demogràfic d'uns 200.000 habitants. A més de les aigües residuals de la capital, assumeix la gestió de la zona de platja de Benicàssim a l'estiu i preveu depurar també les procedents del terme municipal de Borriol. La gestió de la instal·lació és assumida i finançada per l'Ajuntament de Castelló.Segueix-nos: