Està en: INICI > Notícies

L'Ajuntament de Castell escometr auditories de control de les obres pbliques

Dilluns, 4 de Mar de 2019

La iniciativa arrancarà amb la supervisió de les obres de Maestría.
 
L'Ajuntament de Castelló escometrà auditories de control de l'execució d'infraestructures a fi d'analitzar el compliment de les exigències normatives i pressupostàries en el desenvolupament de les obres. La primera de les actuacions a desenvolupar s'efectuarà en l'execució de les obres en Maestría, una actuació que va motivar el descontentament d'una part del veïnat.

Amb aquesta mesura, la Regidoria d'Ordenació del Territori pretén reforçar els mecanismes de control dels projectes promoguts i finançats per l'Ajuntament. El regidor Rafa Simó remarca la necessitat de comprovar si les obres s'han executat d'acord amb els paràmetres de qualitat exigibles en cada actuació, l'adequació i conformitat als processos de contractació.

La pretensió d'Ordenació del Territori és garantir el control material d'obres públiques desenvolupades per l'Ajuntament, amb la finalitat de determinar l'existència de possibles vicis ocults, disfuncions o errors que puguen causar un perjudici a l'objectiu del projecte.

La Regidoria ha rebut queixes de l'execució de l'obres per part de l'associació i s'ha compromés al fet que una auditoria exhaustiva realitzada per un organisme independent comprove si els dubtes respecte al moviment de terres, la qualitat dels materials i altres aspectes de l'actuació s'han realitzat conforme al projecte aprovat i finançat. D'aquesta manera, es pretén garantir la bona execució dels projectes i reforçar els mecanismes de supervisió ja existents.

La reforma integral de Maestría va finalitzar al desembre del 2017 després de ser adjudicada per un import d'1.433.599 euros, amb un modificat posterior que va incrementar en 126.900 euros la inversió final. Les queixes veïnals van incitar un debat plenari en el qual es va acordar la realització d'obres d'esmena de les deficiències. Un informe tècnic elaborat per una consultora externa a l'Ajuntament va determinar l'existència de les deficiències, que ja van ser escomeses en part.

Ara, es pretén incidir en el control dels procediments d'execució de les obres i de la seua posterior reparació. Des de la Regidoria d'Ordenació del Territori ja es va instar a l'empresa constructora a corregir les deficiències, amb la finalitat de donar resposta a les queixes veïnals. Les obres es trobaven en període de garantia i l'adjudicatària de les obres havia de fer-se càrrec de la reparació integral de les fallades en l'execució.Segueix-nos: