Està en: INICI > Notícies

LAjuntament de Castell aprovar en el prxim ple lordenana que regular la realitzaci de les bodes en la ciutat

Dimarts, 14 de Abril de 2009

LAjuntament de Castelló aprovarà en el pròxim ple una ordenança que regularà la celebració de les bodes civils que es desenvolupen en el consistori. Així lha informat hui en el transcurs de les comissions informatives, el regidor dEconomia i Hisenda de lAjuntament de Castelló, Juan José Pérez Macián, el qual ha destacat que "esta regulació és un pas més per a poder organitzar de manera correcta i en justícia social uns esdeveniments que primen en la vida de molts ciutadans".
Macián ha volgut aclarir que "les bodes que no generen gastos per a lajuntament i per tant per a la ciutadania, seran gratuïtes, mentres que aquelles que suposen un gasto per als fons públics, seran cobrades als contraents". 

Desta manera, els gastos extraordinaris que generen a la resta de la ciutadania les bodes civils que se celebren en el saló de plens els divendres o vespres de festiu a la vesprada o els dissabtes durant tot el dia han obligat a lAjuntament de Castelló a crear una nova taxa destinada a sufragar els dits gastos deste servici especial que presta el consistori "en una tasca de solidaritat respecte a la resta de les i els castellonencs que no és correcte que assumisquen amb els seus impostos els gastos que es produïxen per triar un dia festiu"", tal com ha explicat el regidor dEconomia, Juan José Pérez Macián. 

Ledil ha explicat que les bodes civils que se celebren en els despatxos dels regidors o en la sala de comissions en horari laboral de dilluns a divendres són gratuïtes, per la qual cosa estos enllaços civils en el consistori continuen sent gratis i no sha dabonar cap quantitat. "No obstant, esta nova ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis de matrimonis civils suposarà el pagament duna taxa única de 150 euros destinada exclusivament que lAjuntament de Castelló puga recuperar el cost que suposa casar-se en el saló de plens en dates i dies no laborables i que suposa la mobilització de funcionaris, senyores de la neteja, secretària i altres mitjans tècnics i humans necessaris per a poder atendre eixa sol·licitud per part de les parelles castellonenques", ha explicat Pérez Macián, el qual ha comentat també que esta quantitat econòmica haurà dabonar-se en el moment de la presentació de la sol·licitud per a la concreció de la data i hora de la celebració del matrimoni, és a dir quan comença la prestació del servici de matrimoni civil per part de lAjuntament de Castelló. 

Ledil ha explicat que es procedirà a la devolució de la taxa quan el matrimoni no haja pogut celebrar-se per causa imputable al consistori. A més, la parella tindrà dret a la devolució del 50% de limport de la taxa quan la cerimònia del matrimoni civil no haja pogut celebrar-se per causa imputable a la mateixa, sempre que es comunique al consistori amb una antelació mínima de 48 hores al dia fixat per a la celebració del matrimoni, per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per lAjuntament.Segueix-nos: