Castell demana un informe jurdic sobre la contractaci amb empreses condemnades per corrupci
El Govern Local de l'Ajuntament de Castelló ha sol·licitat un informe als serveis d'assessoria jurídica municipals en el qual s'estudie què conseqüències legals pot tenir una possible sentència judicial que condemne a empreses que tenen concessions o adjudicacions amb l'ajuntament. L'objectiu és saber fins a quin punt es pot restringir la contractació amb aquestes empreses, dins dels límits que marca la legalitat.

Aquest no és el primer pas que dóna el Govern Municipal en aquest sentit, ja que, tal com s'arreplega en el "Pacte del Grau", des de la regidoria de Modernització i Transparència s'està impulsant la redacció d'un Codi Ètic i de Conducta en el qual, entre altres mesures, s'està estudiant la introducció de noves clàusules com a causes d'extinció del contracte amb l'Administració com la condemna mitjançant sentència ferma per delictes de terrorisme, integració de grup criminal, associació il·lícita, finançament il·legal de partits polítics, corrupció, tràfic d'influències, malversació i blanqueig de capitals, entre uns altres.
A més, l'Ajuntament de Castelló ja ha impulsat la introducció de noves clàusules socials en les contractacions públiques, tant d'obres com de serveis, i fins i tot d'operacions bancàries.

Així mateix, en el passat ple d'abril, tots els grups polítics, amb l'única abstenció del PP, van votar en favor d'una moció que declara Castelló municipi com a «lliure de paradisos fiscals», de manera que s'assegura que els concursos públics posen en valor a les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per a defraudar.


Segueix-nos: