Està en: INICI > Joventut > Notícies

Castell fomenta la investigaci amb una nova convocatria de les beques 'Talent'
La junta de govern aprova destinar 25.000 euros a projectes d'estudiants de grau o màster de la Universitat Jaume I

L'Ajuntament de Castelló, en el marc de la junta de govern local, ha aprovat una nova convocatòria de les beques 'Talent Ciutat de Castelló', destinades a estudiants de la Universitat Jaume I (UJI) matriculats en un grau o màster universitari (oficial) durant el curs acadèmic 2018/2019.

La finalitat és, segons recullen les bases d'aquesta edició i destaca l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, "afavorir el foment del talent de la ciutadania, col·laborant en la formació dels estudiants i contribuint en l'esforç econòmic que suposa la realització dels estudis de grau o màster". Per al finançament s'estableix la quantitat màxima de 25.000 euros i l'import per alumne/a és de 2.500 euros, encara que en cas de no disposar de suficients candidats/es, la comissió encarregada d'avaluar les sol·licituds decidirà si prorratejar o no la quantitat no assignada entre la resta de persones becades.

Entre els requisits per a sol·licitar les beques, figuren els següents: estar empadronat a la ciutat de Castelló almenys amb un any d'antiguitat i estar matriculat en segon curs i posteriors d'un grau o en un màster universitari (oficial) de l'UJI en el curs acadèmic 2018/2019. També formar part del programa 'Estudia i Investiga' de l'UJI durant el curs 2018/2019 per a estudiants matriculats en segon curs i posteriors d'un grau, o haver format part del programa en el curs 2018/2019 per als estudiants matriculats en un màster universitari (oficial); i presentar un projecte de col·laboració l'àmbit d'aplicació del qual siga el municipi de Castelló amb un grup d'investigació de l'UJI.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 21 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Es podran presentar en el registre general de l'Ajuntament o en els registres de les juntes de districte.

En els criteris de baremació, entre altres, es valorarà que el projecte presentat tinga relació amb àrees temàtiques com: l'economia digital (la transformació digital de les ciutats); l'economia circular (ús eficaç dels recursos per a generar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador); i l'economia social (aquelles línies de treball que fomenten el desenvolupament de noves activitats econòmiques i empresarials d'iniciativa privada, que perseguisquen l'interés general econòmic o social, o tots dos; amb primacia de les persones i de la fi social sobre el capital). 

Nou becats en el curs 2017/2018

Aquesta nova convocatòria es llança en base al conveni de col·laboració subscrit al maig del 2018 entre l'Ajuntament i l'UJI per a la creació de les beques 'Talent' durant els cursos 2017/2018 i 2018/2019. En la primera edició, es va becar a nou estudiants de ciències tan diverses com Economia i Finances, Química, Informàtica, Psicologia, Traducció i Interpretació, Enginyeria i Disseny Industrial. Quant als projectes presentats, es van centrar en les noves tecnologies, psicologia esportiva, robòtica, sostenibilitat ambiental, assumptes europeus o productivitat econòmica, entre altres qüestions.
Segueix-nos: