SECCIÓ: Normativa Municipal > Ordenances Generals
ORDENANA REGULADORA DE L'OCUPACI DEL DOMINI PBLIC MUNICIPAL
ORDENANA DE LA PRESTACI PATRIMONIAL DE CARCTER PBLIC NO TRIBUTARI PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PO

SECCIÓ: Normativa Municipal > Consulta de Normatives en Tramitaci
Modificaci ordenana reguladora de la prestaci patrimonial de carcter pblic no tributari pel ser

SECCIÓ: Normativa Municipal > Contribucions Especials
Contribucions Especials Donoso Corts

SECCIÓ: Normativa Municipal > Taxes Domini Pblic
Ordenana de Taxes per Ocupaci del Sl amb Determinats Aprofitaments

SECCIÓ: Normativa Municipal > Reglaments
Reglaments

SECCIÓ: Normativa Municipal > Decrets i Acords
Normativa municipal. Decrets i Acords.

SECCIÓ: Normativa Municipal > Impostos
Ordenana Fiscal Reguladora de lImpost sobre Construccions, Installacions i Obres 2018
Ordenana Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Bns Inmobles 2018
Ordenana Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles 2018

SECCIÓ: Normativa Municipal > Decrets i Acords
Normativa municipal. Decrets i Acords.

SECCIÓ: Normativa Municipal > Taxes Domini Pblic
Ordenana de Taxes per Mercats Extraordinaris.

SECCIÓ: Normativa Municipal > Taxes Prestaci de Serveis
Ordenana de Taxes per prestaci de Serveis per instruments ambientals.

SECCIÓ: Normativa Municipal > Taxes Domini Pblic
Ordenana de la Taxa per Entrada de Vehicles