SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
AGENT IGUALTAT. 1 Plaza d'Estabilitzaci de l'ocupaci temporal
TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Provisi en propietat mitjanant Concurs-Oposici, Torn Lliure.
TCNIC/A DE GESTI FINANCERA I FONS EUROPEUS. Borsa de Treball (Concurs-Oposici)
TCNIC/A ARXIVER/A. Borsa de Treball Temporal.
MSIC/A DE LA BANDA MUNICIPAL. Borsa de Treball
AGENT DE MOBILITAT URBANA. Provisi en propietat per concurs-oposici, torn lliure
TCNIC/A DE RECURSOS HUMANS. Borsa de Treball Temporal
INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat PROMOCI INTERNA
INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat TORN LLIURE
INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat TORN DE MOBILITAT
ENCARREGAT/ADA COORDINACIO INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa de Treball Temporal
TCNIC/A MITJ/ANA DE NORMALITZACI LINGSTICA. Provisi en propietat Concurs-Oposici, torn lliure
TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Concurs-oposici en execuci del procs d'estabilitzaci de l'ocup
DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/A EN INFORMTICA. Provisi en propietat per concurs oposici, promoci int
AGENT POLICIA LOCAL. Oposici per torn lliure
AGENT POLICIA LOCAL. Concurs per torn de mobilitat
OFICIAL/A DE PREVENCIO, EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENT. Provisi en propietat per concurs oposici
PEDAGOG/A. Borsa de Treball (Consurs)
TCNIC/A D'EDUCACI. Borsa de Treball (Concurs)

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Personal Eventual
Recursos Humans: Personal Eventual

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
TCNIC/A GEOMTIC/A. Borsa de Treball Temporal, mitjanant el sistema de Consurs-Oposici
ESCOLA D'OCUPACI ET FORMEM CASTELL 3
TALLER D'OCUPACI Ciutat de la Solidaritat XI
TCNIC/A DE MOBILITAT I SEGURETAT VIAL. Provisi en propietat mitjanant Oposici, Torn Lliure.
AGENT POLICIA LOCAL. Concurs oposici (processos de consolidaci i estabilitzaci ocupaci temporal)
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL EMCORP 2019
CONTRACTACI DE PERSONES JOVES EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL
TREBALLADOR/A SOCIAL. Borsa de Treball temporal, mitjanant concurs
CONTRACTACI DE PERSONES JOVES EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL
AGRUPACIONS PROFESSIONALS D'ORDENANA, CELADOR/A DE G. ESCOLAR I INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa
Tcnic/a Superior en Integraci Social. Borsa de Treball
Taller d'Ocupaci Ciutat de la Solidaritat X
ATURATS I ATURADES DES DEL RGIM AGRARI

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Ofertes d'Ocupaci Pblica
Oferta d'Ocupaci Pblica