SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
TCNIC/A DE MOBILITAT I SEGURETAT VIAL. Provisi en propietat mitjanant Oposici, Torn Lliure.
AGENT DE MOBILITAT URBANA. Provisi en propietat per concurs-oposici, torn lliure
AGENT POLICIA LOCAL. Concurs oposici (processos de consolidaci i estabilitzaci ocupaci temporal)
PEDAGOG/A. Borsa de Treball (Consurs)
AGENT IGUALTAT. 1 Plaza d'Estabilitzaci de l'ocupaci temporal
TCNIC/A DE PLANIFICACI I PROJECCI ECONMICA. Provisi mitjanant Concurs
TREBALLADOR/A SOCIAL. Borsa de Treball temporal, mitjanant concurs
AGRUPACIONS PROFESSIONALS D'ORDENANA, CELADOR/A DE G. ESCOLAR I INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa
Tcnic/a Superior en Integraci Social. Borsa de Treball
TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Provisi en propietat mitjanant Concurs-Oposici, Torn Lliure.
Taller d'Ocupaci Ciutat de la Solidaritat X
AUXILIAR DE BIBLIOTEQUES. Borsa de Treball.
ATURATS I ATURADES DES DEL RGIM AGRARI
Jornals de Vila 2019. Contractaci temporal de persones desocupades. Borsa de Treball.

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Ofertes d'Ocupaci Pblica
Oferta d'Ocupaci Pblica

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
AGENT POLICIA LOCAL. Oposici per torn lliure
AGENT POLICIA LOCAL. Concurs per torn de mobilitat
INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat PROMOCI INTERNA
AUXILIAR D'INFORMACI TURSTICA. Borsa de Treball.
INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat TORN LLIURE
INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat TORN DE MOBILITAT
OFICIAL/A DE PREVENCIO, EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENT. Provisi en propietat per concurs oposici
MEDIADOR/A INTERCULTURAL. Borsa de Treball.
TCNIC/A ARXIVER/A. Borsa de Treball Temporal.

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Organigrama
Organigrama Municipal

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
DIRECTOR/A MUCC. Borsa Treball
EDUCADOR/A SOCIAL I EDUCADOR/A SOCIAL DEL SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCI A FAMLIA I INFNCIA
T'AVALEM CASTELL ENCLAU JOVE II

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Massa Salarial Personal Laboral
Recursos Humans: Massa Salarial Personal Laboral

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL EN COL.LABORACI AMB CORPORACIONS LOCALS (EMCORP I EMCORD 2018)
DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MSICA. Provisi en propietat per torn lilure, mitjanant Concurs-Oposici
TCNIC/A DE COMUNICACI I FONS EUROPEUS. Borsa de Treball
TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Borsa de Treball.