SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
CONSTITUCI BORSA DE TREBALL DE TCNIC MITJ ESPECIALISTA EN APLICACIONS
DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MSICA. Provisi en propietat per torn lilure, mitjanant Concurs-Oposici
CONSTITUCI BORSA DE TREBALL DE TCNIC MITJ ESPECIALISTA EN SISTEMES
T'AVALEM CASTELL ENCLAU JOVE II.
SUBDIRECTOR/A BANDA MUSICA
ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACI GENERAL. Borsa de Treball.
ESCOLA DE FORMACI ET FORMEM. Procs selectiu.
INTENDENT GENERAL / COMISSARI PRINCIPAL DE LA POLICIA LOCAL. Provisi del lloc de treball en Comissi
ARQUITECTE/A TCNIC/A. Borsa de Treball.
CAP DE SECCI D'INNOVACI I DESENVOLUPAMENT TECNOLGIC. Provisi mitjanant concurs.

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Plantilles
Plantilles de personal funcionari, laboral i eventual 2017

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
CONSTITUCIN BOLSA DE TRABAJO DE TCNIC/A DE COMUNICACI I FONS EUROPEUS
COORDINADOR/A DE DIVULGACI, PROGRAMACI I DINAMITZACI DEL PLANETARI DE CASTELL. Borsa d'Ocupaci
GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. Provisi per lliure designaci.
CONSTITUCI BORSA DE TREBALL DE TCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMTICA
DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/A EN TREBALL SOCIAL. Borsa de Treball.
CURS DE NETEJA EN ESPAIS OBERTS I INSTALLACIONS INDUSTRIALS. Selecci d'Alumnat.

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Ofertes d'Ocupaci Pblica
Oferta d'Ocupaci Pblica

SECCIÓ: Ocupaci Pblica > Processos Selectius
AGENT D'IGUALTAT. Borsa d'Ocupaci Temporal.
TCNIC D'ADMINISTRACI GENERAL. Concurs-Oposici Torn Lliure.
Jornals de Vila 2017. Contractaci temporal de persones desocupades. Borsa de Treball.
AGENT DE POLICIA LOCAL (OEP 2015). 8 plaes per opocii, torn lliure
AGENT DE POLICIA LOCAL (OEP 2015). 2 plaes per concurso, torn de movilitat
TCNIC/A DE PARTICIPACI CIUTADANA. Borsa d'Ocupaci Temporal.
OFICIAL DE POLICIA LOCAL. Dues places per torns de Promoci Interna.
OFICIAL DE POLICIA LOCAL. Una plaa per torns de Mobilitat.
INTENDENT GENERAL DE LA POLICIA LOCAL. Concurs-Oposici, per torn lliure.