Està en: INICI > Hisenda
SECCIÓ: Hisenda > Modificacions Pressupostries
Modificacions Pressupostries

SECCIÓ: Hisenda > Pla de Pagaments Fraccionats a la Carta
Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta

SECCIÓ: Hisenda > Pla de Pagaments Fraccionats a la Carta 2020
Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta 2020

SECCIÓ: Hisenda > Calendari Contribuent
Calendari del Contribuent.

SECCIÓ: Hisenda > Grau de compliment de les Inversions financerament sostenibles
Grau de compliment de les inversions financerament sostenibles

SECCIÓ: Hisenda > Liquidaci de l'Any 2019
Liquidaci de l'Ajuntament

SECCIÓ: Hisenda > Informaci
Llocs i formes de pagament a lAjuntament de Castell

SECCIÓ: Hisenda > Informes Morositat
informe morositat

SECCIÓ: Hisenda > Informes Estabilitat Pressupostria
Informes Estabilitat Pressupostria 2019
Informes Estabilitat Pressupostria 2020

SECCIÓ: Hisenda > Execuci Pressupostria
Execuci Pressupostria

SECCIÓ: Hisenda > Modificacions Pressupostries
Modificacions Pressupostries

SECCIÓ: Hisenda > Informes Sindicatura de Comptes de Valncia
Informe de Fiscalitzaci corresponent als exercicis 2015 fins 2017.

SECCIÓ: Hisenda > Compte General
Compte General de l'Ajuntament

SECCIÓ: Hisenda > Documents
Tresoreria

SECCIÓ: Hisenda > Procediments
Procediments Recaptaci