Teleassistència domiciliària

La teleassistència domiciliària és un servei tècnic de suport i intervenció social, emmarcat en el context dels serveis socials d'atenció primària, que funciona a través de la línia telefònica, amb un equip de comunicació i informàtic específic situat en un Centre d'Atenció i en el domicili de les persones usuàries que els permet, amb només pitjar un botó d'un polsador portàtil, entrar en contacte verbal “mans lliures”, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, amb aquest centre, atés per personal especialitzat, per a *darrespuesta immediata a situacions d'emergència o d'inseguretat, soledat i aïllament, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans o materials propis de l'usuari/a o existents en la comunitat, tot això amb la finalitat d'afavorir la permanència de les persones en el seu mitjà habitual. Consisteix en la instal·lació d'un terminal en l'habitatge de la persona usuària connectat mitjançant la línia telefònica (fixa o mòbil) a una central receptora amb la qual es comunica mitjançant l'activació d'un polsador.

 

Més informació a la Seu Electrònica

​​​​​​​

Servei municipal d'ajuda a domicili polivalent

És un servei prestat per personal qualificat, que acudeix al domicili per a atendre les necessitats més bàsiques de la persona beneficiària, sempre que aquesta no puga realitzar-les pels seus propis mitjans, tals com atenció i higiene personal, supervisió d'alimentació, medicació, compres i neteja de la casa, etc, i així garantir la permanència en el seu domicili habitual. Té caràcter complementari i no eximeix la família de les seues responsabilitats.

 

Més informació a la Seu Electrònica

​​​​​​​

Tramitació i derivació a la Conselleria de Benestar Social de sol·licituds de serveis dependents de la Generalitat Valenciana per a persones majors i/o en situació de dependència

Des dels Serveis Socials municipals es tramiten i deriven a la Conselleria de Benestar Social les sol·licituds de serveis dirigits a persones amb algun tipus de dependència, que corresponen a la Generalitat Valenciana, ja que és aquest l'organisme competent per a resoldre aquestes sol·licituds (ingressos en centres residencials amb caràcter parcial o total, tràmits derivats de la Llei de dependència o uns altres).

 

​​​​​​​Més informació a la Seu Electrònica

Activitats d'oci i temps lliure en períodes no lectius per a nens, nenes i adolescents amb necessitats extenses o generalitzades de suport de l'Ajuntament de Castelló de la Plana

Activitats d'oci i temps lliure en períodes no lectius per a xiquets, xiquetes i adolescents amb necessitats extenses o generalitzades de suport de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Més informació en Seu electrònica