Centre d'Innovació, Emprenedoria i Sostenibilitat (CIES)

Edifici Centre d'Innovació, Emprenedoria i Sostenibilitat (CIES)

En el CIES podem trobar els següents serveis:

  • Servei d'Emprenedoria
  • Cooperativa d'emprenedors BETAEMPRENDEDORES
  • Viver d'empreses
  • Coworking

A fi de facilitar la posada en marxa de nous projectes empresarials i reduir els costos que comporta l'inici d'una empresa, l'Ajuntament de Castelló de la Plana posa a disposició de les persones emprenedores i empreses de recent creació, naus, despatxos o espais coworking durant un temps determinat.

Els professionals instal·lats en el CIES (Centre d'Innovació, Emprenedoria i Sostenibilitat) podran sol·licitar l'ús de les zones compartides, com ara sales de reunions, sales de formació...

Per a més informació:

- Bases reguladores de l'accés i funcionament del CIES