Prevenció de plagues


 

Consells per a la prevenció del mosquit

Mosquit Tigre

L'Ajuntament ha oferit xarrades sobre el mosquit tigre als més menuts.

Prevenció de Plagues

L'arribada del bon temps, l'augment de les temperatures i la humitat de l'ambient afavoreixen la proliferació d'insectes voladors i la reproducció de panderoles i rates. Qualsevol clavill, desaigüe o albelló constitueix un accés idoni perquè panderoles, rates, ratolins o mosquits s'instal·len i es reproduïsquen en l'interior d'una vivenda. Mantindre unes condicions higièniques, mediambientals i d'habitabilitat idònies exigeix evitar l'ús abusiu de substàncies químiques (pesticides) i la col·laboració mútua de la ciutadania amb l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

L'Excm. Ajuntament de Castelló, des del Departament de Salut Pública, posa al servei de tota la ciutadania l'opció de sol·licitar un tractament puntual de la zona quan es detecte una plaga, ja siga de rates, panderoles o insectes. Si detecteu la presència d'aquestes plagues en la via pública o en espais públics municipals (parcs, zones enjardinades, etc.), podeu comunicar-ho als tècnics d'aquest departament, per a la seua ràpida atenció. Per a això:

 • Telefoneu al 010 i proporcioneu les dades a l'operador telefònic.
 • Envieu l'avís de plagues per internet a 010@castello.es.
 • Ompliu una sol·licitud general en qualsevol tinència d'alcaldia, ubicades en:
  • Districte Nord: plaça Primer Molí, núm. 1.
  • Districte Sud: c/ Ricard Català, cantonada amb c/ Joaquín Marqués.
  • Districte Est: avinguda Germans Bou, núm. 27.
  • Districte Oest: plaça Llacunes de Ruidera, s/n, Mas Blau.
  • Districte Centre: plaça Major, núm. 1.
  • Districte Marítim: passeig Bonavista, núm. 28.

Animals de companyia

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I SOBRE EL SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA D'ANIMALS


 

Cens Caní Municipal

És deure de la persona propietària inscriure els gossos en el Cens Caní Municipal d'aquest Ajuntament, una vegada que els animals esmentats porten implantat el microxip i se'ls haja posat la vacuna antiràbica, i s'adverteix que, en cas contrari, s'iniciarà el procediment sancionador corresponent. El tràmit d'inscripció pot omplir-se a través de qualsevol opció de les relacionades a continuació:

 • Opción 1. Acudiu en persona o el vostre representant al Departament de Salut Pública, amb  sol·licitud prèvia de cita en citaprevia.castello.es, a la plaça Major, 1, planta baixa, i aporteu la cartilla de vacunació (amb la vacuna de la ràbia actualitzada) i el número del microxip, en l'horari asignat.
 • Opción 2.
  • Imprimiu l'imprés Cens Caní: declaració de tinença de gossos, ompliu-lo amb les dades que se sol·liciten, adjunteu la taxa pagada (pot imprimir-se un model) i presenteu-lo, amb sol·licitud prèvia de cita citaprevia.castello.es, en qualsevol registre de les tinències d'Alcaldia, ubicades en:
  • Districte Nord: plaça Primer Molí, núm. 1.
  • Districte Sud: c/ Ricard Català, cantonada amb c/ Joaquín Marqués.
  • Districte Est: avinguda Germans Bou, núm. 27.
  • Districte Oest: plaça Llacunes de Ruidera, s/n; Mas Blau.
  • Districte Centre: plaça Major, núm. 1.
  • Districte Marítim: passeig Bonavista, núm. 28.
  • Més informació a la seu electrònica.
 • O també enviant-lo per correu ordinari al Departament de Salut Pública, plaça Major, 1 - 12001 Castelló.

Us indiquem que, una vegada rebut i registrat l'imprés, se us remetrà una còpia justificativa de recepció junt amb la xapa identificativa que haurà de portar el ca en lloc visible quan circule per la via pública.

Qualsevol canvi en les dades (baixa, venda, donació, canvi d'adreça o telèfon) ha de ser notificat al Departament de Salut Pública.

Tinença d'animals d'espècie canina potencialment perillosos

Segons l'article 43 de l'Ordenança municipal de tinença d'animals de companyia, animals potencialment perillosos i sobre el servei municipal de recollida d'animals: la tinença de qualssevol animals classificats com a potencialment perillosos requereix l'obtenció d'una llicència administrativa, amb un període de validesa de cinc anys, que pot ser renovada per períodes successius de la mateixa duració. L'òrgan competent per a atorgar-la és l'alcalde, que pot delegar-la.

Per a l'obtenció de la llicència és necessari presentar la documentació següent junt amb l'imprés de sol·licitud:

 1. Fotocòpia del document nacional d'identitat.
 2. Sol·licitud d'antecedents penals (a causa de noves instruccions del Ministeri de Justícia, els antecedents penals seran sol·licitats per l'Administració que els requerisca, la persona interessada ha de firmar la sol·licitud i adjuntar-la amb la resta de documentació a l'Ajuntament, el qual ja s'encarregarà de tramitar la sol·licitud esmentada).
 3. Certificat d'aptitud psicològica i capacitat física (expedit en centres de reconeixement autoritzats de conformitat amb l'article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de març).
 4. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers encara que s'haja cedit a un tercer per a la seu atenció, amb una cobertura no inferior a 120.000 euros).
 5. Còpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa esmentada.
 6. Fotocòpia de la cartilla de vacunació.
 7. Fotocòpia del certificat d'inscripció en el Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal (RIVIA).

En el moment de presentar la documentació en el Registre de l'Ajuntament, han d'aportar-se els originals per a ser compulsats, a excepció del certificat d'aptitud psicològica i capacitat física, que ha de ser original.

Emplaçament de zones d'esbarjo caní:
 • Parc Pont de Ferro

 • Parc de l'Auditori

 • Lledó I - Primer Molí

 • Censal II

 • Parc Ramón James Boera (Villa Dolores)

 • Mestre Arrieta

 • Universitat - Riu Sec

 • Parc Litoral

 • Parc del Pinar

 • Parc de la Panderola

 • Grup Sant Llorenç​​​​​​​​​​​​​

Protectores de Castelló Si vols adoptar un animal pots contactar amb alguna d'aquestes entitats:

  1. Corralet
  2. Telèfon de contacte: 609 763 908
  3. Adreça: Pda. San Gregori s/n - Vinaròs
  4. http://www.serproanimal.com/
 1. Manada Feliz
  1. Manada Feliz
  2. Telèfon de contacte: 644 320 150
  3. coordinacion@manadafeliz.es
  4. Adreça: GOS AVENTURA RESORT. Partida Magdalena, s/n
  5. https://www.manadafeliz.es/a-p-a-por-una-manada-feliz/
  6. https://www.facebook.com/xunamanadafeliz/
  7. https://twitter.com/ManadaFelizCS
  8. https://www.instagram.com/manadafelizcs
 2. Adopta Una Vida
  1. Adopta una Vida
  2. Telèfon de contacte: 645 946 485
  3. adoptacastellon@gmail.com
  4. https://www.adoptarunperrocastellon.com/
 3. Ayuda Callejeros
  1. Ayuda Callejeros
  2. Telèfon de contacte: 666 878 999
  3. aacc.protectora.animales@gmail.com
  4. https://ayudacallejeros.org/
 4. ASPAC
  1. ASPAC
  2. info@aspac.org.es
  3. http://www.aspac.org.es/
  4. https://www.facebook.com/AmigosDeLosAnimalesDeCastellon/
 5. Huellas Callejeras
  1. Huellas Callejeras
  2. Telèfon de contacte: 644 258 689
  3. https://www.huellascallejeras.com/
  4. @huellascallejerascs

Per a més informació: Departament de Salut Pública, Plaça Major, 1- 4t. sanidad@castello.es.

Educació en salut

DESDEJUNI SALUDABLE

Sensibilització dels escolars sobre la relació que hi ha entre el consum d'aliments i la salut, incidint especialment en el desdejuni (es repartirà un lot de desdejuni). Dirigit a alumnat de 2n de primària.

ANIMALS DE COMPANYIA

Conscienciació dels i les escolars sobre què significa tindre un animal de companyia i la responsabilitat que comporta. Dirigit a alumnat de 2n i 3r de primària.

HIGIENE POSTURAL

Correcció dels mals hàbits posturals. S'ensenyarà a adoptar les postures i els moviments adequats en les nostres activitats diàries fins que resulten espontànies i naturals. Dirigit a alumnat de 3r de primària.

COMBINATS SALUDABLES

Desenvolupament entre el jovent d'hàbits capaços de modificar aquells comportaments relacionats amb l'alimentació que siguen perillosos per a la salut. Dirigit a l'alumnat de 3r i 4t de primària.

EL MENJAR NO ES TIRA!

Informació pràctica sobre consum responsable i nutrició infantil mitjançant jocs participatius. S'ensenyarà quins aliments s'han de consumir, tant de manera immediata com al llarg de tota la vida. Dirigit a alumnat de 3r i 4t de primària.​​​​​​​

HÀBITS HIGIÈNICS I QUALITAT DEL SON

Promoció de bones pràctiques d'higiene, per a l'adquisició d'hàbits saludables i prevenció de malalties, incidint en la importància de la quantitat i la qualitat del son. Dirigit a alumnat de 4t de primària.

PROMOCIÓ DEL PEIX DEL GRAU

Visita a la Llotja, xarrada explicativa sobre el peix del Grau i la pesca, esmorzar mariner de peix del Grau i visita al Museu de la Mar (no guiada). Grups de 25 alumnes de 5é de primària. Aquesta activitat només s'ofereix els dimarts, dimecres i dijous dels mesos de setembre, octubre i novembre (que no siguen festius).

STOP ASSETJAMENT

L'objectiu és generar habilitats socials en l'alumnat i mesures conductuals que previnguen l'assetjament escolar, a més de crear un ambient positiu a l'aula que fomente la convivència i el respecte entre companys. Dirigit a alumnat de 5é de primària.

BON ÚS DE MÒBILS, TAULETES I VIDEOJOCS

Les noves tecnologies són utilitzades cada vegada per usuaris més joves. S'explicaran els principals riscos i les conseqüències d'un mal ús i abús d'aquests aparells. Dirigit a alumnat de 5é i 6é de primària.

EDUCACIÓ SEXUAL

Transmissió de coneixements referits a la salut sexual, cura del propi cos, prevenció d'embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual, prevenció de l'abús sexual, maltractament i violència.

5é: Coneix el teu cos, Què m'està passant?, No m'agrada aquest joc. 6é: Tots tenim sexualitat; Per a gustos, colors; No és no.

COEDUCACIÓ MENSTRUAL

El cicle menstrual és un procés natural de la biologia humana i no es relaciona exclusivament amb el sagnat mensual i la funció de reproducció. El seu coneixement i estudi pot arribar a aportar informació molt valuosa en relació amb altres processos de la salut i el funcionament del cos. La falta d'aquests coneixements contribueix a perpetuar falsos mites i tabús al voltant de la menstruació que afavoreixen actituds de menyspreu o sentiments de vergonya i inseguretat. Dirigit a alumnat de 5é i 6é de primària.

​​​​​​​

ESTIC SEGUR EN INTERNET?

Les noves tecnologies i internet són una eina útil per a aprendre, comunicar-se i divertir-se. No obstant això, com qualsevol instrument o activitat, tenen els seus perills, especialment per als més indefensos. Es tractaran les amenaces més comunes (ciberassetjament, sèxting) a les quals poden enfrontar-se quan utilitzen internet i els donarem alguns consells específics per a previndre problemes a l'hora de navegar per la xarxa. Dirigit a alumnat de 5é i 6é de primària.

 

​​​​MOSQUIT TIGRE

S'explicarà la biologia del mosquit tigre, les fases del seu cicle i els llocs de cria per a evitar que prolifere a les nostres cases. Durant els mesos d'octubre i novembre. Dirigit a alumnat de 5é i 6é de primària.

Per a la família

I Taller de cos i ment en família

 

Jornades tècniques per a les famílies i professionals sobre autisme i salut

Jornades tècniques per a les famílies i professionals sobre autisme i salut

 

 

Jornades tècniques per a les famílies i professionals sobre autisme i salut

 

 

 

Campanya de prevenció del melanoma 2022

Campanya de prevenció del melanoma 2022

 

 

Campanya de prevenció del melanoma 2022

 

 

 

I Taller d'higiene postural escolar en família

I Taller Higiene Postural Escolar en Familía

 

 

I Taller d'higiene postural escolar en família

 

 

 

Dia Internacional de la Lactància Materna

Dia Internacional de la Lactància Materna

 

 

Dia Internacional de la Lactància Materna

 

 

 

Formació per a àvies i avis de xiquetes i xiquetes amb autisme

Formació per a àvies i avis de xiquetes i xiquetes amb autisme

 

 

Formació per a iaios i iaies de xiquetes i xiquets amb autisme

 

 

 

XI Jornada de salut i dona

XI Jornada Salut i Dona

 

 

XI Jornada de salut i dona

 

 

 

X Jornada de salut i dona

X Jornada salut i dona

 

 

X Jornada de salut i dona

 

 

 

Donació de sang

Donanters, la xarxa més social

 

 

Donanters, la xarxa més social. 24 de desembre.

 

Donanters, la xarxa més social

 

Donanters, la xarxa més social. 31 de desembre.

 

 

 

Jornada "Som economia sostenible"

Som Economia Sostenible

 

 

Som economia sostenible

 

L'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana està col·laborant en la Jornada «Som economia sostenible», organitzada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, mitjançant la Direcció General d'Economia Sostenible.

Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar el desenvolupament sostenible a la Comunitat Valenciana i reconéixer el treball de l'empresariat i la seua contribució al desenvolupament econòmic i al benestar social, així com també generar espais de trobada, donar a conéixer el marc legislatiu i tendir ponts de col·laboració entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i el teixit empresarial valencià.

 

 

 

Dia Mundial de la Diabetis

Celebració del Dia Mundial de la Diabetis

 

 

Celebració del Dia Mundial de la Diabetis

 

L'Associació de Diabètics Lledó de Castelló, amb la col·laboració de l'Excm. Ajuntament de Castelló, organitza el 14 de novembre una campanya informativa sobre la diabetis, la prevenció, els símptomes, l'alimentació i la qualitat de vida.

 

 

 

I Jornades "La salut comença en tu"

I Jornades

 

 

I Jornades "La salut comença en tu"

Prevenir, la millor eina.

17 de novembre.

 

 

Subvencions

Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions, per part de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, destinades al foment d'activitats i projectes que realitzen les associacions i organitzacions no governamentals en matèria de sanitat corresponents a l'exercici 2023.

 

Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions destinades a projectes que desenvolupen les associacions protectores d'animals amb domicili social a la ciutat de Castelló de la Plana, establint i controlant zones CER (captura, esterilització i retorn) de les colònies felines existents a la ciutat durant l’exercici 2023.
​​​​​​​

>> Més informació en la seu electrònica.

Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Convenis

Data: 13 de setembre de 2023.

Parts signatàries:

 • Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Castelló.
 • Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.

Objecte: Desenvolupament d'un programa d'assitència en matèria de salut en diversos centres d'educació infantil i primària a Castelló de la Plana.

Obligacions econòmiques: 40.000 €.

Ambulatoris i Centres de Salut

Hospitals

Urgències

A continuació es relacionen els detalls de contacte amb els principals serveis d'urgències.

CREU ROJA.

 

CREU ROJA DEL MAR.

 • Telèfon: 964 28 29 68.

DIRECCIÓ GENERAL DE LA DONA.

 

GUÀRDIA CIVIL.

 • C/ Benicarló, 21 D.
 • 12003 Castelló.
 • Telèfon: 964 22 46 00 / 062.

 

POLICIA LOCAL.

 

POLICIA NACIONAL.

 

PROTECCIÓ CIVIL.

 • Partida Bovalar s/n. Castelló.
 • Telèfon: 964 22 05 00.
 • e-mail: dgpc@proteccioncivil.org .
 • web: http://www.proteccioncivil.org.
 • La Direcció General de Protecció Civil, organisme enquadrat dins del Ministeri de l'Interior de Espanya, té com a missions la protecció física de les persones i dels béns, en situació de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en la que la seguretat i la vida de les persones poden perillar i sucumbir massivament.

 

SEGURETAT SOCIAL (HOSPITAL GENERAL).

 • Avinguda Benicàssim s/n.
 • 12004 Castelló.
 • Telèfon: 964 21 10 00 / 964 34 42 00.
 • e-mail: saez_dav@dva.es.
 • web: http://www.san.gva.es/centros/hgcaste/index.htm.
 • L'Hospital General de Castelló. és el principal Centre de Referència de la Sanitat Castellonenca. Amb els seus més de 500 llits, disposa de pràcticament la totalitat d'especialitats medico-quirúrgiques accessibles en la sanitat pública.

 

SEGURETAT SOCIAL (METGE D'URGÈNCIES).

 • Telèfon: 964 21 12 53.

 

SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS.

 • Telèfon: 085 / 964 22 10 80.
 • e-mail: bomberos@castello.es.
 • El servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Excm. Ajuntament de Castelló és l'òrgan que té com a raó de ser la de protecció en el territori del municipi de vides i béns en cas de sinistres per incendi, accidents o una altra classe de catàstrofes.

 

SERVEI DE PROMOCIÓ D'INICIATIVES JUVENILS.

 • Telèfon: 96 386 97 00.

 

SERVEI SALVAMENT MARÍTIM.

 • Telèfon: 964 73 72 02 / 900 202 202.
 • És el document de planificació i desenvolupament del conjunt d'estructures relatives al Control de Trànsit Marítim, salvament, i lluita contra la contaminació marina.

 

SERVEI VALENCIÀ DE SALUT.

 • Telèfon: 964 21 06 00.

Farmàcies de Guàrdia

>> Informació del Col·legi Oficial de Farmacèutics [Google Maps]

I·llustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló

Parafarmàcies

Contacte

Departament de Sanitat.

 • Plaça Major, 1 - 4º.
 • 12001 - CASTELLÓ.
 • Telèfon: 964 355 100, Extensions 4968 i 4969.
 • Fax: 964 223 167.
 • sanidad@castello.es