Portal del Ple

Pel fet que el Portal del Ple usa el certificat de l'ACCV, si accedim sense tindre instal·lats els certificats arrel de l'entitat, és possible que aparega un error dient que la connexió no és privada. Podem accedir al lloc web instal·lant els certificats arrel de l'ACCV des de https://www.accv.es/va/ajuda/descarregar-certificats-digitals/

Accedir al Portal del Ple