Comissió de serveis del lloc de trball de Tresorer/a

Núm. convocatòria: 9/2024

Forma de provisió:  lliure designació, reservat a funcionaris/àries amb habilitació de caràcter nacional, subescala Intervenció-Tresoreria, categoria superior.

Termini de presentació de sol.licituds:  del 9 al 15 de julio de 2024, tots dos inclusivament

>> Anunci convocatória