Eleccions al Parlament Europeu 2024

El pròxim dia 9 de juny se celebren Eleccions al Parlament Europeu.

Amb motiu de la convocatòria d'Eleccions al Parlament Europeu, a celebrar el pròxim 9 de Juny, es pot consultar el Cens Electoral en període de rectificació del 22 al 29 d'Abril (tots dos inclusivament).

 

 

 

EXPOSICIÓ DEL CENS ELECTORAL

Les llistes electorals, elaborades per l'Oficina del Cens Electoral, estaran disponibles per a la seua consulta en Internet perquè els electors puguen comprovar les dades de la seua inscripció en el cens electoral i també la taula i el local electoral on els correspon votar. Per a realitzar la consulta s'exigix identificar-se pel sistema Cl@ve.

Qui no puga identificar-se per este sistema, podrà consultar les seues dades al seu Ajuntament, Consolat corresponent al seu lloc de residència o en la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

Els electors que han canviat de domicili o voten per primera vegada (aquells que complisquen 18 anys fins al dia anterior a la celebració de les eleccions), han de comprovar especialment si les seues dades estan correctes.

L'Oficina del Cens Electoral remitent una targeta censal a tots els electors residents a Espanya amb les seues dades d'inscripció en el cens electoral i en la mateixa s'informa de la taula, el local electoral i la seua adreça on els correspon votar.

Consulta en línia

Es podran consultar les dades censals si es disposa de firma digital en el següent enllaç:

Es podrà conéixer el col·legi electoral que puga correspondre en funció de la direcció que s'indique en el següent enllaç i sense firma digital:

 

Consulta presencial

La consulta es realitzarà en les Tinences d'Alcaldia per mitjans informàtics, esta haurà de ser individual per a cada persona que la sol·licite, prèvia identificació.

El document d'identificació haurà de cap ésser dels quals, per a l'acte de votació indica l'article 85.1 de la Llei Electoral: DNI, passaport, targeta de residència, o permís de conduir, en el qual aparega la fotografia del titular.

Horarios y lugares de consulta:

TINÈNCIA D'ALCALDIA CENTRE: Plaça Mercadet

Del Dilluns 22 d’Abril al Divendres 26 d’Abril: de 9:00 a 14:00 hores

Dijous 25 d’Abril: de 16:30 a 19:00 hores

Dilluns 29 d’ Abril: de 9:00 a 14:00 hores

 

TINÈNCIES D' ALCALDIA:

NORD : Plaça Primer Molí,1

SUR: C /Ricardo Catalá, (cantonada C/Joaquín Marqués)

EST: Av. Germans Bou,27.

OEST: Plaça Lagunas de Ruidera, s/n - (Mas Blau).

Del Dilluns 22 d’Abril al Divendres 26 d’Abril : de 9:00 a 14:00 hores

Dilluns 29 d’Abril de: 9:00 a 14:00 hores

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DEL DISTRICTE MARÍTIM: Passeig Bona-vista, 28

Del Dilluns 22 d’Abril al Divendres 26 d’Abril: de 9:00 a 14:00 hores

Dimarts 23 d’Abril: de 16:30 a 19:00 hores

Dilluns 29 d’Abril de: 9:00 a 14:00 hores

 

Què he de fer si les meues dades estan malament?

Si en consultar el Cens s'observara algun error, es podrà presentar una reclamació, adjuntant la fotocòpia d'algun dels següents documents, DNI, passaport, permís de conduir, o la targeta de residència.

De no realitzar-se la reclamació dins de les dates d'exposició, no es podran solucionar les omissions i errors que poguera existir en el Cens, amb el perjuí de no poder votar el dia de les eleccions.

Podrà presentar la reclamació mitjançant els següents mitjans: per mitjans electrònics, mitjançant autenticació en sistema Cl@ve, en la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística , o presencialment a l'Ajuntament en els horaris i seus indicats anteriorment.

 

 

INFORMACIÓ DE VOT POR CORREU

 

Dades Població

Dades estadístiques de població de Castelló de la Plana.

>> Observatori Estadístic de Castelló