Diagnòstics i Estudis Realitzats

Informe de necessitats i demandes del teixit associatiu de Castelló de la Plana 2020

Aquest estudi exposa els efectes derivats de la situació d’excepcionalitat viscuda amb la pandèmia de la Covid19 sobre el teixit associatiu local.

Estudi de l'impacte de les associacions a la ciutat de Castelló de la Plana

L’estudi pretén mostrar el que aporten les associacions de Castelló a la ciutat,transformant en xifres i mostrant el resultat de la seua implicació, compromís i participació.

Informe estadístic sobre el temps lliure dels adolescents a Castelló

Anàlisi de la realitat adolescent de Castelló realitzat per l’Associació Movimiento Contra la Intolerancia i la Federació d’Associació d’Estudiants- FADES amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló i l’Institut Valencià de la Joventut.

Escoltem als barris

Enquesta realitzada en els mesos de maig i juny de 2019 a 123 persones, per les associacions veïnals de Segon Molí, Roquetes-San Jaime, l'Aduana, Camí Fondo i Raval Universitari. Treball coordinat des del Seminari Mensual d'Entitats Ciutadanes, organitzat per la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Castelló.

Guia sobre com treballar la prevenció d'addiccions mitjançant l'oferta d'activitats d'oci alternatives

Aquesta guia és el resultat de deu sessions de treball en el marc d'un seminari tècnic de PBA realitzat a l'Ajuntament de Castelló en l'any 2019.

escolta la ciutat

Diagnòstic de necessitats ciutadanes a la ciutat i detallat per districtes a Castelló 2017-2018

L'administració analitzem periòdicament les necessitats de la ciutadania. La detecció dels problemes més importants és fonamental per a establir 2 coses: la millora contínua dels serveis municipals i l'establiment de sinèrgies, convenis, acords de col·laboració amb les entitats cíviques en estos assumptes concrets que preocupen a l'administració.

Estudi per a l'activació d'espais cívics als districtes Sud i Est de Castelló 2017

Es busca promoure la cultura col·laborativa per afavorir la dinamització del teixit urbà, social, cultural i econòmic de Castelló, involucrant a institucions i ciutadania. S'analitza la situació del teixit associatiu i dels espais disponibles, i s'estableixen línies per a la configuració d'espais cívics o d'una futura xarxa de Centres Cívics.

Estratègia de Participació Ciutadana 2016-2019

Es realitza un estudi que revisa el model de participació vigent, i s'afronta la seua renovació per adaptar-lo als escenaris de participació ciutadana actuals.