Seguiment de les mocions, proposicions y declaracions institucionals.

Acords del Ple realitzats, en marxa, planificats, aprovats i desestimats, mostrats en un tauler Trello (Què són i per què usem taulers Trello?).

Corporació 2019-2023

Corporació 2015-2019