Atenció Social

Informació i orientació sobre els recursos existents en la ciutat en els diferents àmbits (social, violència, laboral, vivenda, formació, activitats d’oci, ajudes econòmiques, associacions de dones o d’una altra naturalesa … o per la igualtat).

Orientació per a desenvolupar les capacitats, actituds i recursos personals de cada dona per avançar en la seua autonomia personal i guanyar confiança en si mateixa per enfrontar-se a situacions noves de la vida.

 • Horari d’atenció: dimarts i dijous, en horari de 8:30 a 15:00 hores.
 • Cita: 964 251 979.
 • email: igualdad@castello.es

Atenció Jurídica

Atenció jurídica gratuïta per a dones del municipi, sobre qüestions en matèria de:

 • Dret de Família (separacions matrimonials i de parella, impagament de pensions, revisió de convenis reguladors, custòdia, ...).
 • Violència de gènere.
 • Dret Laboral i de Seguretat Social (contractes de treball, acomiadaments, discriminació laboral, mesures de conciliació de la vida laboral i familiar ...).

 

 • Horari d'atenció: dimarts i dijous, en horari de 8:30 a 15:00 hores, i dimarts de vesprada en horari de 16:00 a 18:00 hores (excepte estiu).
 • Cita: 964 251 979.
 • email: igualdad@castello.es

Atenció psicològica

TERÀPIA: La teràpia s’inscriu en una anàlisi sociocultural de les relacions de violència entre dones i homes, en el que es reproduïx la desvaloració social, la submissió i dependència, i la falta d’autoestima de les dones. Tot açò, pilars en què se sustenta la violència sentida per les dones.

INFORMACIÓ: Informació, orientació i assessorament sobre la situació de violència de gènere, així com la presa de consciència de la mateixa, en les seues diferents modalitats: física, piscològica, sexual i econòmica.

 • Informació, orientació i assessorament dels recursos existents en la ciutat en matèria de violència de gènere.
 • Tramitació dels recursos corresponents i adequats a cada situació i persona.
 • Seguiment de les dones ateses.
 • Coordinació i/o contactes amb els diferents recursos públics o privats en matèria de violència de gènere de la ciutat: Viogen, UPAP; Centre Dona 24 Hores, FAVIDE, Equip Social de Base) per al seguiment de la dona atesa.