Informació sobre els béns immobles que són propietat de l'Ajuntament, o sobre els quals ostenta algun dret real.

Ubicació dels béns immobles, i informació revisada i actualitzada dels immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament.

Geoportal: Mapa de Béns Immobles

Ubicació dels béns immobles que són propietat de l'Ajuntament, o sobre els quals ostenta algun dret real. 

Geoportal: Mapa de Béns Immobles

Llistats de Béns Immobles de l'Ajuntament

Relació d'immobles sobre els quals l'Ajuntament ostenta algun dret, relació d'immobles de propietat municipal ocupats per associacions i entitats, i relació de locals arrendats ocupats per associacions i entitats (situació, data contracte, renda mensual).
 

Llistats de Béns Immobles