OMIC

S’ha de dirigir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor:

  • Quan vulga informar-se o plantejar una reclamació sobre temes de consum, sempre que estiga empadronat a Castelló de la Plana.
  • Quins temes són matèria de consum? És matèria de consum la compra d’un producte o la contractació d’un servei.
  • En el primer cas, la compra ha estat realitzada en una empresa (compra d’habitatge, roba, electrodomèstics, etc.).
  • En el segon cas, els serveis sobre els quals es poden consultar o reclamar són molt diversos: subministrament de gas, electricitat, reparació d’electrodomèstics, reparació de vehicles, transport privat i públic, tintoreries, serveis bancaris, etc.
  • Plaça Major, PLANTA BAIXA (atenció presencial mitjançant cita prèvia) Telèfon: 964 269 609.
  • Correu electrònic: consumo@castello.es

Si la compra d’un producte o la contractació d’un servei no s’ha realitzat en una empresa, sinó que s’ha realitzat de particular a particular, la reclamació ha de ser tramitada mitjançant un jutjat.

Junta Arbitral de Consum

S’ha de dirigir a la Junta Arbitral de Consum:

Quan s’haja tramitat una reclamació mitjançant l’OMIC i la mediació entre el consumidor i l’empresa no haja resolt el problema plantejat. La Junta Arbitral de Consum és un sistema ràpid, gratuït i eficaç i els laudes que dicta són d’obligat compliment per a comerciant i la o el consumidor.

Si el o la comerciant no accepta sotmetre’s a la Junta Arbitral de Consum, queda el procediment judicial.

Per a més informació, podem atendre-vos en la següent adreça electrònica: jac@castello.es

​​​​​​​
 

 

Cursos de Consum