Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent, per a contractar les obres incloses en el "Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació d´edifici de l´antiga Delegació d´Hisenda per a Centre Sociocultural". Contractació, per procediment obert, per a contractar les obres incloses en el "Projecte d´evacuació de les aigües i clavegueram de la 1a Travessera de la Marjalería de Castelló. (1ª Fase). Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte de millora de clavegueram i solució d´arreplega d´aigües superficials en els carrers Córdoba i Jaén del Grup Sant Agustí i Sant Marcos de Castelló". Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte de remodelació urbana del carrer Egual de Castelló de la Plana". Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat de "Remodelació de voreres i desaigües en grup Rafalafena dels Tarongers (Fase I)". Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Xarxa de clavegueram en atrevit de la Marina del Grau de Castelló". Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte itinerari accessible núm 1_01: Planetari- Grau de Castelló de la Plana". Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el "Projecte d'adequació de la zona verda ZV-JL/081, Fase 1" Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el Projecte d'increment d'alleugeriment de la séquia de L'Obra, Fase 1, marge esquerre del Riu Sec (Pla Especial de la Marjalería, Castelló) Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent, per el Projecte de renovació de l'estació de bombament Mare de Déu del Carme del Grau de Castelló. Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent, per el projecte per a la instal·lació de neteges públiques en platges del Grau de Castelló de la Plana. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte d´instalació de calefacció en CEIP Obipo Climent de Castelló". Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el Projecte d'inversió financerament sostenible d'ampliació de la capacitat d'alleugeriment séquia de la Plana. (Castelló) . Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Clavegueram en camí Roquetes i drenatge d"aigües pluvials Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació del grup Rafalafena dels Tarongers, Fase II Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Col·lector d"aigües residuals i pluvials en camí del Collet i asfaltat del mateix (Castelló de la Plana) Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Redacció de projecte d'execució i execució de les obres de tancament per a seguretat del primer i segon recinte, centre d'interpretació i posada en valor de l'espai del Castell Vell de Castelló de la Plana. Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Redacció de projecte d'execució i execució de les obres de tancament per a seguretat del primer i segon recinte, centre d'interpretació i posada en valor de l'espai del Castell Vell de Castelló de la Plana. Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Millora de clavegueram i solució d'arreplega d'aigües superficials en el carrer Sant Pascual en el Grup Sant Agustí i Sant Marcos de Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Millora de clavegueram i solució d'arreplega d'aigües superficials en el carrer Sant Pascual en el Grup Sant Agustí i Sant Marcos de Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Restauració de les fatxades del Palau Municipal de Castelló de la Plana. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació urbana de l"entorn de Mestria de Castelló de la Plana Contractació tramitació urgent procediment negociat sense publicitat "Reparació de clots i reposició de voreres en un tram dels carrers Doctor Fleming i Crevillent a Castelló de la Plana". Contractació tramitació urgent procediment negociat sense publicitat "Construcció de vorera en la cuadra Borriolenc des de l'Avinguda Tombatosals fins a l'Avinguda Benicasim". Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de 2a Fase del pàrquing d"autocaravanes en el Grau de Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d"Implementació d"horts socials municipals en Camí En Riera de Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Rehabilitació arquitectònica del Maset Blau Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Millora d"accessibilitat en el Centre Esportiu Chencho de Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Millora del drenatge en el carrer Pintor Picasso Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Rehabilitació de la "caseta del pou" i el "colomer" del Parc Ribalta de Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d"Instal·lació de neteges públiques a Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Repavimentació i millora de calçades en el terme municipal de Castelló de la Plana Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d"Ampliació del pati del CEIP Enric Soler i Godes Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Consolidació de la vil·la romana en el camí de Vinamargo de Castelló de la Plana Contratación, por procedimiento abierto, mediante tramitación urgente de las obras de Adecuación de las instalaciones del Planetario de Castellón de la Plana Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent dels obres de Rehabilitació de les calçades dels carrers Bisbe Beltrán, Comte Noroña, Pescadors i la seua millora de la xarxa de clavegueram Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Instal·lació d"enllumenat públic en quadra La Torta Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació de neteges en el CEIP Carles Salvador de Castelló de la Plana Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Millora d"accessibilitat en el Pavelló Esportiu Ciutat de Castelló Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres "Pla de millora del Pinar del Grau de Castelló". Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent "Projecte eficiència enllumenat públic en Av. Rei D. Jaume ". Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Adecuación de centro de transformación en la plaza del Mercadillo de Castellón de la Plana

Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent, per a contractar les obres incloses en el "Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació d´edifici de l´antiga Delegació d´Hisenda per a Centre Sociocultural".

Número d´expedient: 003/2013.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.

Data publicació en el B.O.P.: 26 de novembre de 2013.

Data fi presentació proposicions: Fins al 9 de desembre de 2013, a les 13:00 hores.

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 26 de novembre de 2013.

Visita de les instala·lacions, dilluns 2 de desembre a les 9:30 hores. Punt de trobada en la porta de l´Edifici de l´Antiga Delegació d´Hisenda, en la plaça Huertos Sogueros.

ANUNCI ACLARIDOR

S´ha advertit una discrepància en l´apartat 2º de la clàusula 11ª del Plec de Clàusules Administratives, "Criteris de valoració de les ofertes", entre la puntuació que figura en els subapartats 2.2 i 2.3 corresponents a l´avaluació de l´ampliació del termini de garantia i el termini de manteniment de les obres i instal·lacions executades, i la valoració màxima dels criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques.

Sent que aquesta discrepància és producte d´un error numèric en els subapartats 2.2 2.3, es comunica que tal i figura en aquest apartat 2 de la clàusula 11 del propi plec, els criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques es valoraran fins a un màxim de 100 punts, amb el següent desglossament:

  1. Oferta econòmica: fins a 60 punts.
  2. Termini de garantia: fins a 15 punts.
  3. Termini de manteniment de les obres i instal·lacions executades: fins a 15 punts.
  4. Contractació per a l´execució del contracte de joves d´entre 18 i 30 anys que es trobi en situació de desocupació almenys des d´1 de gener de 2013, o bé siguin demandants de primera ocupació: fins a 10 punts.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: 10 de desembre de 2013, a partir de les 10:00 h.

Acta suspensió obertura Sobre A

- Data Obertura del Sobre A: dimecres, 11 desembre de 2013 a les 12:30 H.

- Data Obertura documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic: dimats, 17 desembre de 2013, a partir de les 10:00 h.

Lloc: 2º pis de l´edifici Noble.

Acta obertura Sobre B

- Lectura informe del sobre B i obertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: dimats, 4 de febrer de 2014, a partir de les 10:00 h.

Lloc: 2º pis de L´edifici Noble.

Acta lectura informe del Sobre B i obertura Sobre C.

- Data lectura d´informe tècnic i proposta d´adjudicació, acte públic: dimats, 4 de març de 2014, a partir de les 10:00 h

Lloc: 2º pis de L´edifici Noble.

Acta de lectura del informe del sobre C y propuesta de adjudicación

ADJUDICACIÓ:

Anunci de delegació de la adjudicació del contracte

- Data adjudicació: 22 de juliol de 2014

- Adjudicatari: ADC Infraestructures i Sistemes, S.L, Corporació Europea de Serveis i Capitals, SAU i Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA) que liciten en compromís de constituir-se en UTE.

FORMALITZACIÓ:

- Data formalització: 1 de septiembre de 2014

Documentación Associada:

Anunci de Licitació.

Anunci de Formalització.

 

Anunci d´adjudicació.

Plec de Clàusules Administratives Particulars.

PROJECTE:

0.Portada.

1.Memòria.

2.Plàns.

3.Plec.

4.Pressupost.

5.Hisenda ESS.

6.Manual d´Ús ICL.

7.Pla de manteniment ICL.

8.Projecte IBT.

9.Projecte ICL.

10.Projecte IEP.

11.Projecte IFS.

Contractació, per procediment obert, per a contractar les obres incloses en el "Projecte d´evacuació de les aigües i clavegueram de la 1a Travessera de la Marjalería de Castelló. (1ª Fase).

Número d´expedient: 037/2014.

Òrgan de Contractació: Decreto del Alcalde en Funciones de fecha 30 de diciembre de 2014.

Data publicació en el B.O.P.: 8 de enero de 2015.

Data fi presentació proposicions: Fins al 3 de febrer de 2015, a les 13:00 hores.

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 8 de enero de 2015.

Avís: En el Plec de Clàusules Adminitrativas Particulars (Pag.- 4) s´ha advertit un error quant a les dades que han de figurar en l´exterior del sobre B (Proposició tècnica) , a presentar per les empreses licitadores. En l´exterior haurà de figurar el nom de l´empresa igual que en la resta dels sobres, i no presentar-se de forma anònima.

APERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimarts 10 de febrer de 2015, a partir de les 10:00h.

Lloc: 2n pis de l´Edifici Noble de l´Ajuntament. En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sesió i en acte públic procedirá a l´obertura del sobre B.

Acta del sobre B de data 10 de febrer de 2015.

- Data lectura d´informe tècnic sobre B i obertura del sobre C (Proposició económica), acte públic: divendres, 27 de febrer de 2015, a partir de les 13:30 h.

Lloc: 2n pis de l´Edifici Noble de l´Ajuntament.

Acta lectura d´informe tècnic sobre B i obertura del sobre C, de fecha 27 de febrer de 2015.

- Data lectura d´informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació, acte públic: divendres, 6 de març de 2015, a les 13:30 h.

Lloc: 2n pis de l´Edifici Noble de l´Ajuntament.

Acta lectura d´informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació de fecha 6 març 2015.

Data per a donar compte dels informes sobre les al·legacions presentades per la mercantil Construccions Plaça Germans Becker 2011 València, S.L. (CONSTRUBECKER, S.L.) i fer la proposta d´adjudicació, acte públic: dimecres, 18 de març de 2015 a les 11:30 h.

Lloc: 2n pis de l´Edifici Noble de l´Ajuntament.

Acta per a donar compte dels informes sobre les al·legacions de data 18 març 2015.

ADJUDICACIÓ:

- Data adjudicació: 1 d´abril de 2015.

- Adjudicatari: Becsa,

 

SAU FORMALITZACIÓ:

- Data formalització: 1 d´abril de 2015. Documentación Associada:

-Projecte.

- Plec Cláusules Administratives.

-Anunci Licitació.

Anunci Adjudicació.

Anunci Formalització.

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte de millora de clavegueram i solució d´arreplega d´aigües superficials en els carrers Córdoba i Jaén del Grup Sant Agustí i Sant Marcos de Castelló".

Nº Expte Gestiona: 6143/2015

Adjudicatario: Becsa. SAU

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 20 de maig de 2015.

Órgano de Contractació: Decret de l´Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans, de 14 maig de 2015.

Fecha Adjudicació del contracte: 14 de maig de 2015.

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 18 de maig de 2015.

Anuncí Formalització.

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte de remodelació urbana del carrer Egual de Castelló de la Plana".

Nº Expte Gestiona: 1346/2015

Órgano de Contractació: Decret de l´Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans, de 11 de maig de 2015.

Adjudicatari: Telecso, SL

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 20 de maig de 2015.

Fecha Adjudicació del contracte: 11 de maig de 2015.

Anuncí Adjudicació.

Fecha Formalització: 18 de maig de 2015.

Anuncí Formalització.

 

 

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat de "Remodelació de voreres i desaigües en grup Rafalafena dels Tarongers (Fase I)".

Nº Expte Gestiona: 2015/06137

Órgano de Contractació: Decret de l´Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans, de 13 de maig de 2015.

Adjudicatario: Juan José Sánchez López SA (Jujosa).

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 27 de maig de 2015.

Fecha Adjudicació del contracte: 13 de maig de 2015.

Anuncio Adjudicació.

Data de Formalització del contracte: 18 de maig de 2015.

Anuncio de Formalització.

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Xarxa de clavegueram en atrevit de la Marina del Grau de Castelló".

Nº Expte Gestiona: 6083/2015

Órgano de Contractació: Decret de l´Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans, de 14 maig de 2015

Adjudicatario: ADC Infraestructuras y Sistemas SL

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 27 de maig de 2015.

Fecha Adjudicació del contracte: 14 de maig de 2015.

Fecha Formalització del contracte: 19 de maig de 2015.

Anuncí Adjudicació.

Anuncí Formalització.

.

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte itinerari accessible núm 1_01: Planetari- Grau de Castelló de la Plana".

Núm Gestiona: 40.700/2015

Órgan de Contractació: Decret Tinent d'Alcalde i Delegat de l'Àrea de Drets i Servicis.

Data adjudicació del contracte: 3 de desembre de 2015.

Adjudicatario: Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA).

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització: 4 de desembre de 2015.

Anuncí Formalització.

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 10 de desembre de 2015.

Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el "Projecte d'adequació de la zona verda ZV-JL/081, Fase 1"

Número d'expedient: 2015/35190

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local de data 30 d´octubre de 2015.

Data publicació en el B.O.P.: 3 de novembre de 2015.

Data fi presentació proposicions: Fins el 16 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 3 de novembre de 2015.

APERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A) , acte no pùblic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirá a l'obertura documentació tècnica (SOBRE B) , acte públic: dimarts 17 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Acta obertura sobre B

- Data lectura d´informe tècnic sobre B i obertura (SOBRE C), acte públic: dijous, 26 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Acta lectura informe tècnic sobre B i obertura sobre C

- Data lectura d´informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació: dilluns 30 de novembre de 2015, a les 9:00 hores.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci d´adjudicació.

Anunci Licitació.

Plec Clàusulas Administratives Particulars.

Proyecto:

1. Memòria.

2. Plec Condicions.

3. Medicions y Pressupos.

4. Plànols.

5. Estudi SyS.

6. Plànols Estudi SyS.

Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el Projecte d'increment d'alleugeriment de la séquia de L'Obra, Fase 1, marge esquerre del Riu Sec (Pla Especial de la Marjalería, Castelló)

Número d'expedient: 2015/35199

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local

Data publicació en el B.O.P.: 3 de novembre de 2015.

Data fi presentació proposicions: Fins el 16 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 3 de novembre de 2015.

APERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A) , acte no pùblic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirá a l'obertura documentació tècnica (SOBRE B) , acte públic: dimarts 17 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Acta oberturs sobre B

- Data lectura informe tècnic de valoració del sobre B i obertura sobre C: divendres 4 de desembre de 2015, a les 14:00 hores.

- Data apertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: Acta del Sobre C

- Data lectura informe sobre C i proposta d´adjudicació: divendres, 11 de desembre de 2015, a las 14:00 hores en el 2º pis del Edifici Noble. Reunió de la Mesa de Contractació dia 23 de desembre de 2015 a les 9:00h, en el segon pis de l'Edifici Noble, a fi de tractar una incidència produïda en la tramitació de l'expedient.

Documentación Associada:

Anunci d´adjudicació

Anuncí licitació.

Plec Clàusules Administratives.

Projecte.

Aprobació Modificat núm. 1 "Increment d'alleugeriment de la séquia de L'Obra, Fase 1, marge esquerre del Riu Sec (Pla Especial de la Marajalería, Castelló)".

Òrgan: Junta de Govern Local

Data: 24 de juny de 2016

Data Formalització: 28 de juny de 2016

Suspensió de l'execució de les obres a partir del 30 de juny de 2016 del contracte "Increment d'alleugeriment de la séquia de L'Obra, Fase 1, marge esquerre del Riu Sec (Pla Especial de la Marajalería, Castelló)"

Òrgan: Junta de Govern Local

Data: 24 de juny de 2016

Documentació Associada:

Projecte Modificat núm. 1

Acord de la Junta de Govern Local

 

Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent, per el Projecte de renovació de l'estació de bombament Mare de Déu del Carme del Grau de Castelló.

Número d'expedient: 2015/35187

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local

Data publicació en el B.O.P.: 27 d´octubre de 2015

Data fi presentació proposicions: Fins el 9 de novembre de 2015, a les 14:00 hores

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 27 d´octubre de 2015

APERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A) , acte no pùblic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirá a l'obertura documentació tècnica (SOBRE B) , acte públic: dimarts 10 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Lloc: 2º Pis Edifici Noble.

Acta Sobre B.

-Data lectura d´informe tècnic sobre B i obertura (SOBRE C), acte públic: dimats 24 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Lloc: 2º Pis Edifici Noble.

Acta lectura informe tècnic sobre B i obertura sobre C

- Data lectura d´informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació, acte públic: dilluns 30 de novembre de 2015, a les 9:00h.

Acta lectura informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació

Anuncí Adjudicació.

Anunci de Formalització

Documentación Associada:

Anuncí de Licitació.

Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Projecte.

Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent, per el projecte per a la instal·lació de neteges públiques en platges del Grau de Castelló de la Plana.

Número d'expedient: 2015/35197

Òrgan de Contractació: Decret del tinent d'Aldalde delegat de l'Àrea de Govern de Drets i Servicis.

Data publicació en el B.O.P.: 12 de novembre de 2015.

Data fi presentació proposicions: Fins el 25 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 12 de novembre de 2015.

APERTURA DE SOBRES:

Data obertura documentació administrativa (SOBRE A) , acte no pùblic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirá a l'obertura documentació tècnica (SOBRE B) , acte públic: dijous, 26 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Lloc: 2º Pis Edifici Noble.

Acta del Sobre B

- Data lectura informe sobre B i obertura documentació del sobre C, acte públic: dijous, 3 de desembre de 2015, a les 12:00 hores. Lloc: 2º Pis Edifici Noble.

Acta de lectura informe sobe B i obertura del sobre C

- Data lectura informe sobre C i proposta d´adjudicació: divendres, 11 de desembre de 2015, a las 14:00 horas.

Lloc: 2º Pis Edifici Noble.

Acta de lectura informe sobre C i proposta d´adjudicació.

Anuncí adjudicació.

Anunci de formalització

Documentación Associada:

- Anuncí Licitació.

-Plec Cláusules Administratives Particulars.

- Projecte.

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte d´instalació de calefacció en CEIP Obipo Climent de Castelló".

Nº Expte Gestiona: 44348/2015Órgano de Contractació:

Fecha adjudicación del contracte: 23 de desembre de 2015. Decret Sext Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatario:Telecso, SL

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 22 de gener de 2016

Anunci d´Adjudicació.

Data de formalització del contracte: 21 de gener de 2016.

Anunci de Formalització.

Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el Projecte d'inversió financerament sostenible d'ampliació de la capacitat d'alleugeriment séquia de la Plana. (Castelló) .

Número d'expedient: 2015/35201

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.

Data publicació en el B.O.P.: 27 d´octubre de 2015.

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins el 9 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 27 d´octubre de 2015.

APERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A) , acte no pùblic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirá a l'obertura documentació tècnica (SOBRE B) , acte públic: dimarts 10 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Lloc: 2º Pis edifici Noble.

Data obertura del SOBRE B: divendres, 13 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Lloc: 2º Pis edifici Noble. Acta Sobre B.

- Data apertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: divendres, 27 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Acta lectura informe tècnic sobre B i obertura sobre C

- Data lectura informe tècnic de valoració del sobre C i, en el seu cas, proposta d´adjudicació: divendres 4 de desembre de 2015, a las 14:00h.

Acta lectura informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació

Anuncí adjudicació.

Anunci de formalització

Documentación Associada:

- Anunci Licitació.

- Plec de Clàusules Administratives Particulars.

- Projecte.

Suspensió de l'execució de les obres incloses en el Projecte d'inversió financerament sostenible d'ampliació de la capacitat d'alleugeriment de la séquia la Plana. (Castelló).

Òrgan: Junta de Govern Local

Data: 8 d'abril de 2016

Modificat núm. 1 del contracte d'obres incloses en el Projecte d'inversió financerament sostenible: increment alleugeriment séquia de la Plana. (Castelló).

Òrgan: Junta de Govern Local

Data: 27 de maig de 2016

Data Formalització: 1 de juny de 2016

Documentació Associada:

Projecte Modificat núm. 1

Acord de la Junta de Govern Local

 

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Clavegueram en camí Roquetes i drenatge d"aigües pluvials

Número d"expedient: 2016/13 G-2016/30194

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Data de publicació en el BOP: 20 de setembre de 2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 3 d"octubre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 20 de setembre de 2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d"octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l"edifici Noble. .

Acta sobre B

- Data obertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: el divendres 14 d'octubre de 2016, a partir de les 12:15 hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta lectura informe Sobre B i obertura Sobre C.

- Data lectura informe tècnic sobre els criteris avaluables automàticament per mitjà de fórmules matemàtiques i, si és el cas, proposta d"adjudicació: el divendres 21 d"octubre, a les 8:00 hores.

Lloc: en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta lectura informe Sobre C i proposta d´adjudicació:

- Anunci Adjudicació:

-Anunci Formalització:

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

NOTA: S"ha advertit un error en el nom del tècnic de l"empresa JLF Enginyeria que figura com a redactor del projecte en la Clàusula primera del Plec de Clàusules Administratives, ja que el mateix és Salvador EspaÑa Tamayo, Enginyer de Camins, Canals i Ports en compte de José Luis Fabra Salom, Enginyer Agrònom, sense que això afecte les condicions de la contractació ni al projecte que ha sigut publicat.

Diligència aprovació PCA Projecte

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació del grup Rafalafena dels Tarongers, Fase II

Número d"expedient: 2016/38 G-2016/30950

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Data de publicació en el BOP: 20 de setembre de 2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 3 d"octubre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 20 de setembre de 2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d"octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l"edifici Noble. .

Acta sobre B

- Data obertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: el divendres 14 d'octubre de 2016, a partir de les 12:15 hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta lectura informe sobre B i obertura sobre C

- Data lectura informe tècnic sobre els criteris avaluables automàticament per mitjà de fórmules matemàtiques i, si és el cas, proposta d"adjudicació: el divendres 21 d"octubre, a les 8:00 hores.

Lloc: en el segon pis de l'edifici Noble.

Acta lectura informe sobre C i proposta d´adjudicació

-Anuncí Adjudicació

-Anuncí Formalització

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Diligència aprovació PCA Projecte

Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Col·lector d"aigües residuals i pluvials en camí del Collet i asfaltat del mateix (Castelló de la Plana)

Número d"expedient: 2016/31 G-2016/30024

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde.

Data de publicació en el BOP: 17 de setembre de 2016.

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 30 de setembre de 2016, a les 13:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 19 de setembre de 2016.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d"octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l"edifici Noble. .

Acta sobre B

- Data de lectura de l'informe tècnic dels Sobres B i posterior obertura dels sobres C, acte públic: dimecres, 26 d'octubre de 2016, a partir de les 8:00 hores, en el segon pis de l'edifici Noble.

Acta sobre C

- Data de lectura de l´informe Tècnic del Sobres C i proposta adjudicació, acte públic: dimecres, 2 de novembre de 2016, a partir de les 8:30 hores, en el segon pis de l´edifici Noble. .

Acta proposta d'adjudicació

- Anuncí d´adjudicació.

-Anuncí de Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Diligència aprovació PCA Projecte

Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Redacció de projecte d'execució i execució de les obres de tancament per a seguretat del primer i segon recinte, centre d'interpretació i posada en valor de l'espai del Castell Vell de Castelló de la Plana.

Número d'expedient: 2016/10 G-2016/20976

Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 13 de septembre de 2016.

Data de publicació en el BOP anuncí rectificació del termini de presentació d´ofertas:15 de septembre de 2016.

Data fi presentació proposicions (20 dies naturals): Fins al 5 d´octubre de 2016, a les 14:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió) :15 de septiembre 2016.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el divendres 7 d"octubre de 2016, a partir de les 13:30 hores, en el segon pis de l"edifici Noble. .

Acta sobre B

- Data lectura informe tècnic sobres B i obertura Sobres C: acte públic: divendres 28 d´octubre de 2016, a partir de les 08:30 hores, segon pis de l´edifici Noble.

Acta sobre C

- Data lectura informe tècnic sobres C i, si és el cas, proposta d'adjudicació: acte públic: 16 de novembre de 2016, a les 08:00 hores, segon pis de l´edifici Noble. .

Acta proposta d'adjudicació

Data d´adjudicació del contracte: 2 desembre de 2016

Anuncí adjudicació.

Data Formalització del contracte: 12 desenbre de 2016

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anuncí Licitació.

Anúncí rectificació del termini de presentació d´ofertes.

Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Plec de Prescripcions Tècniques.

Anteprojecte

Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Redacció de projecte d'execució i execució de les obres de tancament per a seguretat del primer i segon recinte, centre d'interpretació i posada en valor de l'espai del Castell Vell de Castelló de la Plana.

Número d'expedient: 2016/10 G-2016/20976

Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 13 de septembre de 2016.

Data de publicació en el BOP anuncí rectificació del termini de presentació d´ofertas:15 de septembre de 2016.

Data fi presentació proposicions (20 dies naturals): Fins al 5 d´octubre de 2016, a les 14:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió) :15 de septiembre 2016.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el divendres 7 d"octubre de 2016, a partir de les 13:30 hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta sobre B

- Data lectura informe tècnic sobres B i obertura Sobres C: acte públic: divendres 28 d´octubre de 2016, a partir de les 08:30 hores, segon pis de l´edifici Noble.

Acta sobre C

- Data lectura informe tècnic sobres C i, si és el cas, proposta d'adjudicació: acte públic: 16 de novembre de 2016, a les 08:00 hores, segon pis de l´edifici Noble.

Acta proposta d'adjudicació

Data d´adjudicació del contracte: 2 desembre de 2016

Anuncí adjudicació.

Data Formalització del contracte: 12 desenbre de 2016

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anuncí Licitació.

Anúncí rectificació del termini de presentació d´ofertes.

Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Plec de Prescripcions Tècniques.

Anteprojecte

Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Millora de clavegueram i solució d'arreplega d'aigües superficials en el carrer Sant Pascual en el Grup Sant Agustí i Sant Marcos de Castelló de la Plana

Número d'expedient: 2016/22 G-2016/28414

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d'Alcalde.

Data de publicació en el BOP: 15 de setembre de 2016.

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals) : Fins al 28 de setembre de 2016, a les 13:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió) : 15 de setembre de 2016.

OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d"octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta sobre B

- Data obertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: el dimecres 19 d'octubre de 2016, a les 10:00 hores. Lloc: en el segon pis de l"edifici Noble

Acta sobre C

-Data lectura d´informe tècnic dels Sobres C i proposta d´adjudicació, acte públic: dimecres 26 d´octubre de 2016, a partir de les 8:15 hores.

Lloc: en el segon pis de l´edifici Noble.

Acta proposta d'adjudicació

Anuncí Adjudicació:

Anuncí Formalització:

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

-Anuncí Licitació.

-Plec de Clàusules Administratives Particulars.

-Diligència aprovació PCA

- Projecte.

Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Millora de clavegueram i solució d'arreplega d'aigües superficials en el carrer Sant Pascual en el Grup Sant Agustí i Sant Marcos de Castelló de la Plana

Número d'expedient: 2016/22 G-2016/28414

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d'Alcalde.

Data de publicació en el BOP: 15 de setembre de 2016.

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals) : Fins al 28 de setembre de 2016, a les 13:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió) : 15 de setembre de 2016.

OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d"octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta sobre B

- Data obertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: el dimecres 19 d'octubre de 2016, a les 10:00 hores.

Lloc: en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta sobre C

-Data lectura d´informe tècnic dels Sobres C i proposta d´adjudicació, acte públic: dimecres 26 d´octubre de 2016, a partir de les 8:15 hores.

Lloc: en el segon pis de l´edifici Noble.

Acta proposta d'adjudicació

Anuncí Adjudicació:

Anuncí Formalització:

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

-Anuncí Licitació.

-Plec de Clàusules Administratives Particulars.

-Diligència aprovació PCA

- Projecte.

Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Restauració de les fatxades del Palau Municipal de Castelló de la Plana.

Núm d´expedient: 2016/9 G-2016/20975

Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 13 de setembre de 2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals) : Fins al 26 de setembre de 2016, a les 13:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió) : 13 de setembre de 2016.

Visita de les instal·lacions, dimarts, 20 de setembre de 2016, a les 10:00 hores. Punt de trobada en la porta de l'Edifici Noble de l'Ajuntament, en la plaça Major.

AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ D"OFERTES FINS AL 3 D"OCTUBRE DE 2016, A LES 14:00 HORES (acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2016)

OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d"octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta sobre B

- Data obertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: el dilluns 17 d'octubre de 2016, a partir de les 13:00 hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta sobre C

-Data Taula lectura de l"informe tècnic dels sobres C i, si és el cas, proposar l"adjudicació del contracte, en acte públic: el divendres 28 d"octubre de 2016, a les 8:30 hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta proposta d'adjudicació

Data adjudicació del contracte: 25 novembre 2016

Anuncí adjudicació.

Data formalització del contracte:15 desembre 2016

Anuncí formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació.

Plec de Clàusules Administratives Particulars. NOTA: S'advertix que hi ha un salt en la numeració de les clàusules, passant de la 16a a la 18a, però això no és per la falta de cap clàusula. Diligència aprovació PCA

Projecte.

Memorìa.

Pressuponst

Plans

Estudi S y S

Diligència aprovació projecte

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

18-IEB.01-Electricitat Alçat Plaça Major

26-IEB.07-Esquema unifilar

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació urbana de l"entorn de Mestria de Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/28 G-2016/25733

Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local

Data de publicació en el BOP: 08/11/2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 09:15 hores, en el segon pis de l"edifici Noble

Acta sobre B

- Data obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 30 de novembre de 2016, a les 09:15 hores, en el segon pis de l"edifici Noble

Acta sobre C

Data adjudicació del contracte: 16 desembre de 2016.

Anuncí adjudicació

Data Formalització del contracte: 6 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Projecte Diligència PCA

Diligència Projecte

Contractació tramitació urgent procediment negociat sense publicitat "Reparació de clots i reposició de voreres en un tram dels carrers Doctor Fleming i Crevillent a Castelló de la Plana".

Nº Expte Gestiona: 29.641/2016

Òrgan de Contractació: Decret d'Alcalde Delegat de l'Àrea de Govern de Drets i Servicis.

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 29 de novembre de 2016.

Adjudicatari: Pavasal Empresa Constructora, SA.

Data Adjudicació del contracte: 16 de novembre de 2016.

Anunci Adjudicació.

Data de Formalització del contracte: 17 de novembre de 2016.

Anunci Formalització.

Contractació tramitació urgent procediment negociat sense publicitat "Construcció de vorera en la cuadra Borriolenc des de l'Avinguda Tombatosals fins a l'Avinguda Benicasim".

Nº Expte Gestiona: 30.952/2016

Òrgan de Contractació: Decret d'Alcalde Delegat de l'Àrea de Govern de Drets i Servicis.

Adjudicatari: Demoliciones y Servicios Menguilló, SL (Demoser)

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 29 de novembre de 2016.

Data Adjudicació del contracte: 16 de novembre de 2016.

Anunci Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 17 de novembre de 2016.

Anunci Formalització.

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de 2a Fase del pàrquing d"autocaravanes en el Grau de Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/18 G-2016/25848

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde Data de publicació en el BOP: 08/11/2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 08:15 hores en el segon pis de l"edifici Noble .

Acta sobre B

- Fecha obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 2 de desembre de 2016, a les 14:15 hores, en el segon pis de l"edifici Noble .

Acta sobre C

- Data lectura informe sobre C i proposta d"adjudicació: el 9 de desembre de 2016, a les 8:30 en el segon pis de l'edifici Noble .

Acta proposta adjudicació

Data adjudicació del contracte: 29 de diciembre de 2016.

Anuncio Adjudicació.

Data formalització del contracte: 20 de febrer de 2017.

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Diligència aprobació PCA

Projecte

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d"Implementació d"horts socials municipals en Camí En Riera de Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/11 G-2016/23065

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Data de publicació en el BOP: 01/11/2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 14 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 02/11/2016

OBERTURA DE SOBRES:

-Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: 16 de novembre de 2016, a les 08:00 hores, segon pis de l´edifici Noble.

Acta sobre B

- Data obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 30 de novembre de 2016, a les 09:00 hores, en el segon pis de l"edifici Noble .

Acta sobre C

- Data lectura informe sobre C i proposta d"adjudicació: el 2 de desembre de 2016, a les 14:45 .

Acta proposta adjudicació

Data adjudicació del contracte: 20 de diciembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 25 de enero de 2017

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

- Anunci Licitació

- Anunci rectificació termini presentació ofertes

- Plec de Clàusules Administratives Particulars

- Diligència aprovació PCA

- Projecte

 

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Rehabilitació arquitectònica del Maset Blau

Número d"expedient: 2016/14 G-2016/25735

Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local

Data de publicació en el BOP: 15 de novembre de 2016

Data fi presentació proposicions: Fins al 28 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 15 de novembre de 2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 30 de novembre de 2016, a las 08:15 hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta sobres B

-Data lectura informe tècnic sobres B i obertura dels sobres C, acte públic: dimecres, 7 de desembre de 2016, a les 09:00 hores, en el segon pis del Edifici Noble.

Acta sobres C i proposta adjudicació

Data adjudicació del contracte: 23 de desembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 6 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

- Anunci Licitació

- Plec de Clàusules Administratives Particulars

- Diligència aprobació PCA

- Memòria

- Plans

- Plec

- Pressupost

- Estudi de Seguretat i Salut

- Estudi geotècnic

- Instal·lacions

- Diligència aprobació documents projecte

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Millora d"accessibilitat en el Centre Esportiu Chencho de Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/17 G-2016/25766

Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local

Data de publicació en el BOP: 08/11/2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Projecte

Diligència aprobació projecte

Diligència aprobació PCA

OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 08:00 hores en el segon pis de l"edifici Noble

Acta sobre B

- Fecha obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 2 de desembre de 2016, a les 14:00 hores, en el segon pis de l"edifici Noble .

Acta sobre C

- Data lectura informe sobre C i proposta d"adjudicació: el 9 de desembre de 2016, a les 8:40 en el segon pis de l'edifici Noble

Acta proposta adjudicació

Data adjudicació contracte: 16 de desembre de 2016

-Anuncí adjudicació.

Data Formalització contracte: 20 de febrer de 2016

-Anuncí Formalització

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Millora del drenatge en el carrer Pintor Picasso

Número d"expedient: 2016/45 G-2016/34683

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Data de publicació en el BOP: 08/11/2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 09:00 hores en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta sobre B

- Fecha obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 9 de desembre de 2016, a les 08:50 hores, en el segon pis de l"edifici Noble .

Acta sobre C

- Fecha lectura informe tècnic sobre C i proposta d'adjudicació, en acte públic: el 14 de decembre de 2016, a les 14:00 hores, en el segon pis de l'Edifici Noble.

Acta propuesta adjudicació

Data adjudicació del contracte: 29 de diciembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 6 de marzo de 2017

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

- Anunci Licitació

- Plec de Clàusules Administratives Particulars

- Diligència aprobació PCA

- Projecte

Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Rehabilitació de la "caseta del pou" i el "colomer" del Parc Ribalta de Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/16 G-2016/25758

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Data de publicació en el BOP: 17 de novembre de 2016

Data fi presentació proposicions: Fins al 30 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 17 de novembre de 2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 2 de decembre de 2016, a les 08:45 hores, en el segon pis de l"edifici Noble

Acta sobres B

-Data lectura informe tècnic sobres B i obertura dels sobres C, acte públic: dimecres, 7 de desembre de 2016, a les 09:15 hores, en el segon pis del Edifici Noble.

Acta sobres C

- Data lectura informe sobre C i proposta d"adjudicació: el 14 de desembre de 2016, a les 8:15 en el segon pis de l'edifici Noble.

Acta proposta adjudicació

Anunci Adjudicació

Anunci Formalització

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

- Anunci Licitació

- Plec de Clàusules Administratives Particulars

- Diligència PCA

- Projecte

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d"Instal·lació de neteges públiques a Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/21 G-2016/25728

Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local

Data de publicació en el BOP: 08/11/2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 08:30 hores en el segon pis de l"Edifici Noble

Acta sobre B

-Data lectura informe dels Sobres B i obertura Sobres C, en acte públic: dimecres, 7 de desembre de 2016, a les 09:30 hores, en el segon pis de l"Edifici Noble.

Acta sobre C

- Data lectura informe dels sobres C i proposta d'adjudicació, en acte públic: el 14 de decembre de 2016, a les 9:05 hores, en el segon pis de l'Edifici Noble.

Acta proposta adjudicació

Data d´adjudicació del contracte: 23 de desembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data de formalització del contracte: 20 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

- Anunci Licitació

- Plec de Clàusules Administratives Particulars

- Diligencia PCA

- Projecte

- Diligència Projecte

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Repavimentació i millora de calçades en el terme municipal de Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/43 G-2016/34673

Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local

Data de publicació en el BOP: 08/11/2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 08:45 hores en el segon pis de l"edifici Noble .

Acta sobre B

- Fecha obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 2 de desembre de 2016, a les 9:00 hores, en el segon pis de l"edifici Noble .

Acta sobre C

- Fecha obertura informe sobre C i proposta d'adjudicació: el 14 de decembre de 2016, a las 8:40, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta proposta adjudicació

Data adjudicació del contracte: 23 de desembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 20 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Diligència PCA

Diligència Projecte

Projecte

Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d"Ampliació del pati del CEIP Enric Soler i Godes

Número d"expedient: 2016/47 G-2016/34687

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Data de publicació en el BOP: 15 de novembre de 2016

Data fi presentació proposicions: Fins al 28 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 15 de novembre de 2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 30 de novembre de 2016, a las 08:30 hores, en el segon pis de l"edifici Noble

Acta sobres B

- Data lectura informe técnic sobre B i obertura sobres C, en acte públic: el 14 de desembre de 2016, a les 14:10 hores, en el segon pis de l'Edifici Noble.

Acta sobres C

-Data lectura informe técnic sobre C i proposta d´adjudicació, acte públic: el 16 de de desembre de 2016, a les 08:00 hores. en el segón pis de l´Edifici Noble.

Acta proposta adjudicació

Data adjudicació del contracte: 27 de desembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 6 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

- Anunci Licitació

- Plec de Clàusules Administratives Particulars

- Projecte I

- Proyecte II

 

Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Consolidació de la vil·la romana en el camí de Vinamargo de Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/15 G-2016/25757

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Data de publicació en el BOP: 17 de novembre de 2016

Data fi presentació proposicions: Fins al 30 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 17 de novembre de 2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 2 de decembre de 2016, a les 08:30 hores, en el segon pis de l"edifici Noble .

Acta sobre B

- Data lectura informe tècnic sobres B i obertura sobres C en acte públic: el 14 de decembre de 2016, a las 8:25, en el segon pis de l'Edifici Noble.

 Acta sobre C

- Data lectura informe tècnic sobres C i proposta d'adjudicació, en acte públic: el 19 de decembre de 2016, a las 14:05, en el segon pis de l'Edifici Noble.

Acta proposta adjudicació

Anunci Adjudicació

Anunci Formalització

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

- Anunci Licitació

- Plec de Clàusules Administratives Particulars

- Diligència PCA

- Projecte

Contratación, por procedimiento abierto, mediante tramitación urgente de las obras de Adecuación de las instalaciones del Planetario de Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/49 G-2016/34690

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Data de publicació en el BOP: 15 de novembre de 2016

Data fi presentació proposicions: Fins al 28 de novembre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 15 de novembre de 2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 30 de novembre de 2016, a las 08:45 hores, en el segon pis de l"edifici Noble .

Acta sobre B

- Data lectura informe tècnic sobres B i obertura dels sobres C, en acte públic: el 14 de decembre de 2016, a les 8:50 hores, en el segon pis de l'Edifici Noble.

Acta sobre C

- Data lectura informe tècnic sobres C i proposta d'adjudicació, en acte públic: el 19 de decembre de 2016, a las 14:15, en el segon pis de l'Edifici Noble.

Acta proposta adjudicació

Data adjudicació del contracte: 27 de desembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 1 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

- Anunci Licitació

- Plec de Clàusules Administratives Particulars

- Projecte

Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent dels obres de Rehabilitació de les calçades dels carrers Bisbe Beltrán, Comte Noroña, Pescadors i la seua millora de la xarxa de clavegueram

Número d"expedient: 2016/41 G-2016/31066

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Data de publicació en el BOP: 17 de setembre de 2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 30 de setembre de 2016, als 13:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 19 de setembre de 2016

OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l"obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d"octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

 Acta sobre B

-Data Taula lectura de l"informe tècnic dels sobres B i, posterior obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració avaluables automàticament per mitjà de fórmules matemàtiques (SOBRE C) en acte públic: el divendres 28 d"octubre de 2016, a les 8:30 hores, en el segon pis de l"edifici Noble.

Acta sobre C

- Data Taula lectura de l'informe tècnic dels C i, si ès el cas, proposta d'adjudicació del contracte en acte públic: el divendres 4 de novembre de 2016, a les 8:30 hores, en el segon pis de l'edifici Noble.

Acta proposta adjudicació

Data de adjudicació del contracte: 23 de novembre de 2016.

Anuncí Adjudicació.

Data de formalització del contracte: 29 de novembre de 2016.

Anuncí Formalització.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Diligència aprovació PCA

Projecte

Anunci adjudicació

Anunci formalització

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Instal·lació d"enllumenat públic en quadra La Torta

Número d"expedient: 2016/54 G-2016/33931

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Adjudicatari: Electricidad Verchili SL

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 29 de desembre de 2016

Data d"adjudicació del contracte: 23 de novembre de 2016

- Anunci adjudicació

Data de formalització del contracte: 28 de novembre de 2016

- Anunci formalització

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació de neteges en el CEIP Carles Salvador de Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/6 G-2016/20963

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Adjudicatari: Telecso SL

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 29 de desembre de 2016

Data d"adjudicació del contracte: 23 de novembre de 2016

- Anunci adjudicació

Data de formalització del contracte: 28 de novembre de 2016

- Anunci formalització

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Millora d"accessibilitat en el Pavelló Esportiu Ciutat de Castelló

Número d"expedient: 2016/7 G-2016/20972

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Adjudicatari: Becsa SAU

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 29 de desembre de 2016

Data d"adjudicació del contracte: 23 de novembre de 2016

- Anunci adjudicació

Data de formalització del contracte: 29 de novembre de 2016

- Anunci formalització

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres "Pla de millora del Pinar del Grau de Castelló".

Nº Expte Gestiona: G-30849/2016

Òrgan de Contractació: Decret Sext Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatario: Talher, SA

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 9 de gener de 2017

Data adjudicació del contracte: 30 de novembre de 2016

Anúnci de Adjudicació.

Data de Formalització del contracte: 2 desembre de 2016

Anuncí Formalització.

Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent "Projecte eficiència enllumenat públic en Av. Rei D. Jaume ".

Nº Expte Gestiona: G- 30196/2016

Órgano de Contractació: Decret Sext Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Electricidad Verchili, SL

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió):12 de gener de 2017

Data adjudicació del contracte: 29 novembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data formalització del contracte: 2 desembre de 2016

Anunci Formalització.

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Adecuación de centro de transformación en la plaza del Mercadillo de Castelló de la Plana

Número d"expedient: 2016/44 G-2016/34680

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d"Alcalde

Adjudicatari: Eiffage Energía, SL

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 22 de febrer de 2017

Data d"adjudicació del contracte: 27 de diciembre de 2016

Anuncí Adjudicació

Data de formalització del contracte: 23 de enero de 2017

Anuncí Formalització