Convenis Administració Electrònica

De conformitat amb l'article 7.a) de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, es dóna publicitat del:

- Acord de l'Ajuntament Ple, de data 28 de maig del 2009, d'adhesió de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana al Conveni Marc de Col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i províncies, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V.) núm. 5820, de 4 d'agost del 2008, en el que es preveu la implantació d'una plataforma d'Administració Electrònica a què podran adherir-se les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

- Addenda al conveni marc de col·laboració entre la Generalitat i les diputacions provincials de València, Alacant i Castelló i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, subscrit el 3 de juliol de 2008, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7116, de data 23 de setembre de 2013.

Conveni de Col·laboració en matèria d'Administració Electrònica subscrit amb l'Ajuntament d'Almussafes en data 1 de febrer de 2013, aprovat per la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 18 de gener de 2013

Acord.

Conveni.