Missió

Contribuir al desenvolupament humà sostenible per mitjà del suport a processos de desenvolupament als països del sud i la promoció d'una ciutadania crítica i implicada amb la reducció de les desigualtats mundials, mobilitzant per a això tant els recursos de l'Ajuntament com impulsant una solidaritat internacional que implique el conjunt de la societat de la ciutat de Castelló de la Plana.

Valors i principis

Els principals valors en els quals es basa el treball del Programa de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat són:

  • Una política pública basada en la Justícia Social i en el compliment dels drets humans i l'equitat de gènere.
  • Una política pública de cooperació internacional basada en l'enfocament de drets humans i el desenvolupament sostenible.
  • Una política participativa i integradora del conjunt d'actors de la societat castellonenca.
  • Una política basada en la solidaritat de la ciutadania de Castelló.
  • Transparència, tant en la definició de les seues polítiques com en les activitats que la integren, així com de rendició de comptes.
  • Coherència i transversalitat amb les polítiques municipals.

Serveis

La cooperació internacional per al desenrotllament de l'Ajuntament de Castelló es focalitza en la consecució dels drets humans. D'aquesta manera, l'enfocament basat en els drets humans identifica els titulars de drets i la seua corresponent assignació de rols entre els seus titulars de drets, de responsabilitats i d'obligacions, que permeta promoure un procés participatiu de desenrotllament, on es transformen tant les condicions de vida com les relacions de poder i on les persones es convertisquen en protagonistes del seu desenrotllament, així com de les seues comunitats.

Cooperació Municipalista.

L'Ajuntament de Castelló és membre del Fons Valencià per la Solidaritat, entitat creada per a contribuir al desenrotllament dels països empobrits, així com per a sensibilitzar la societat valenciana des de l'àmbit local, dels problemes que aquests pateixen.

S'entén per educació per al desenrotllament i sensibilització les accions destinades a afavorir una millor percepció de la societat de les desigualtats mundials, les seues causes i conseqüències, que estimulen la solidaritat activa i promoguen una ciutadania global, crítica i compromesa amb la construcció d'una societat solidària, justa i equitativa.

Altres Informacions d'Interés

Foto_Cabecera.jpg

Amb motiu del 75 Aniversari de Nacions Unides, l'Ajuntament de Castelló de la Plana es suma a la Campanya conmemorativa, des de la seua política pública de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, compromés amb la defensa dels Drets Humans, la Pau i el desenvolupament de tots los pobles.

UN75


 

El 14 d'octubre de 2020 en el marc del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I, se celebraran les "III Jornades d'Investigació i Intervenció en Cooperació al Desenvolupament en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible", amb el tema central "Drets Humans i el món davant la pandèmia Covid 19".

Amb aquesta jornada es pretén intercanviar i posar en valor les experiències del Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament i les bones pràctiques de l'Ajuntament de Castelló en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, que enguany celebra el 25 aniversari. Es comptara amb l'experiència de l'ONG Pau i Solidaritat i la contrapart Associació El Pont (Chiapas, Mèxic), amb la qual aquest Ajuntament ve col·laborant des dels mateixos inicis de la cooperació al desenvolupament de Castelló.

La jornada es realitzarà, per webinar online de 12:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 hores.

>> Veure el Programa [PDF]

Curs de formació sobre la formulació de projectes de desenvolupament amb enfocament basat en drets humans (EBDH)

Contingut de la Formació: Aquesta formació està emmarcada dins de l'I Pla municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Solidaritat 2019-2020, amb la finalitat d'enfortir les capacitats del propi personal tècnic de l'Ajuntament i de les ONGD per a incorporar l'enfocament de drets en els processos i accions que s'impulsen en el marc de la cooperació al desenvolupament i l'educació per a la ciutadania global.

Destinataris: Personal de l'Ajuntament i ONGD

Dates:

  • Dimecres 18 de setembre: De 9 a 12:30 h.
  • Divendres 20 de setembre: De 9 a 12:30 h.

Lloc: Menador Espai Cultural (Plaça Hort dels Corders, 4 de Castelló de la Plana) 1ª planta Aula 110.

Inscripcions: El termini d'inscripció estarà obert fins al pròxim 17 de setembre de 2019.

Les persones interessades hauran de remetre un e-mail a coopsocialysolidaridad@castello.es indicant les següents dades: Nom i cognoms, DNI/NIE i Departament municipal o ONGD a la qual pertanyen.