Cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional.
Pagaments.

En compliment de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'indica el cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional, desglossant els mitjans de comunicació empleats, l'import destinat a cada mitjà i el cost dels diferents conceptes.

Les següents quantitats es correspon a despeses aprovades a l'any indicat, per la qual cosa en alguns casos poden correspondre a campanyes de publicitat de l'any anterior.

ACTUALIDAD VALENCIANA / GRUPO CALAFORRA MEDIA, S.L.

actualitatvalenciana.com

2017 : 145,2 €

2018 : 629,2 €

2019 : 7011,21 €

2020 : 5185,19 €

2021 : 7263 €

ADHESIUS CASTELLO SL

Adhesius Castello

2020 : 5390,31 €

2021 : 3170,23 €

AGENCIA EFE SAU

Agencia EFE

2016 : 4840 €

2018 : 4871,99 €

2019 : 9292,8 €

2020 : 774,4 €

AND MAGAZINE, S.L

AND Magazine

2017 : 726 €

2019 : 1936 €

ASOC ESPAÑOLA TÉCNICOS CERÁMICOS

atece.org

2016 : 300 €

BENIGRAPHIC SAL

Benigraphic

2020 : 2504,7 €

BOJADOS ESCRIG, JUAN CARLOS

Varias inserciones publicitarias

2020 : 363 €

2021 : 163,35 €

BRUNORI IBAÑEZ, ALESSANDRA

Varias inserciones publicitarias

2020 : 2492,6 €

CAMBALUC SL

2021 : 259184 €