Calendari escolar

RESOLUCIÓ, de 14 de juny de 2023, del director general de centres docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2023-2024 a la Comunitat Valenciana. [PDF]

RESOLUCIÓ, de 8 d'agost de 2023, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'autoritzen els dies no lectius per al curs escolar 2023-2024 al municipi de Castelló de la Plana. [PDF]

​​​​​​​RESOLUCIÓ, de 21 de setembre de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s'autoritza, parcialment, la modificació del calendari escolar del curs 2023-2024 a la ciutat de Castelló de la Plana. [PDF]

El Consell Escolar Municipal de Castelló de la Plana, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2023, va proposar com a dies no lectius els dies 5, 6 i 7 de març de 2024, coincidents amb la setmana de festes de la Magdalena. I per a declarar tota la setmana de festes no lectiva, es va suggerir que el dia 8 de març de 2024 fora no lectiu a canvi de declarar lectiu el dia 8 d'abril de 2024.

A més, es va proposar declarar no lectiu el dia 7 de desembre de 2023 a canvi de declarar lectiu el dia 28 de març de 2024.

Aquestes propostes van ser votades i es va obtindre un resultat de 15 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions, la qual cosa va ser traslladada a la Direcció Territorial d'Educació.

Jornades de portes obertes als centres

L'Ajuntament de Castelló de la Plana, a través del web municipal, vol mantindre informades les famílies. És per això que en aquest apartat poden accedir a aquesta informació clicant en la imatge.