Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)

Una manera de fer Europa

 

La present Estratègia de l'Àrea Urbana de Castelló de la Plana s'ha elaborat atenent als requisits disposats en l'Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s'aproven les bases i la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

>> Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l'Àrea Urbana de Castelló de la Plana [PDF 7.8 Mb]

>> Manual de Procediments (juliol 2017) [PDF 3.2 Mb]

>> Bases Convocatòria Expressió Interès EDUSI Castelló [PDF]

>> Plantilla Operacions EDUSI [PDF]

>> Formulari Previ d'Operació EDUSI Consell Social [PDF]