Estudi Parc Agrari

Informe del cens parcel·lari

Disseny de l'estratègia per a la rehabilitació sostenible de cases i la transició ecològica per a la ciutat de Castelló de la Plana

Guia bàsica de disseny de sistemes urbans de drenatge sostenible per al terme municipal de Castelló de la Plana

Diagnòstic estratègic per a promoure canals curts de comercialització agroalimentària al terme de Castelló de la Plana