Geoportal Urbanístic

El Geoportal Urbanístic és una eina interactiva que permet conéixer el règim del planejament aplicable a partir de la referència cadastral d'una parcel·la o de la ubicació d'aquesta.

Una vegada es punxa en la parcel·la objecte de consulta, s'obté la informació a la qual s'accedeix baixant el cursor amb la barra de la dreta de la finestra.

Al final pot descarregar un PDF amb el conjunt de la informació inclosa en el visor.

Accés al visor del Geoportal