Tràmits

Tràmits publicats en la Seu electrònica.

https://sede.castello.es

 

Quins tràmits electrònics té publicats la Unitat Administrativa d'Inspecció en la seu electrònica de l'Ajuntament?

https://sede.castello.es

 

En la carpeta Hisenda Pública

Apartat - Liquidació / Gestió Tributària

(1) - INSPECCIÓ DE TRIBUTS – Presentació d'al·legacions a les propostes formulades per la Inspecció

(2) - INSPECCIÓ DE TRIBUTS – Aportació de documentació

(3) - INSPECCIÓ DE TRIBUTS – Denúncia pública tributària


 

En la carpeta Administració General

Apartat - Assumptes Jurídics

(4) - INSPECCIÓ DE TRIBUTS – Recurs de reposició


 

Per a qualsevol altre tràmit diferent dels anteriors cal utilitzar el tràmit genèric.

En la carpeta Administració General

Apartat - Secretaria General

(5) Instància genèrica


 

Preguntes freqüents