Instalacions

Instal·lacions

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

El Patronat Municipal d'Esports de Castelló de la Plana és un organisme autònom fundat per l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, creat per a la promoció esportiva i el desenvolupament de la cultura física de la població del terme municipal de Castelló de la Plana.

Per a tal fi, el Patronat Municipal d'Esports de Castelló de la Plana treballa i promou la construcció d'instal·lacions esportives i la conservació, reparació, millora i administració de la propietat municipal.

Seguidament, detallem els següents espais esportius municipals.

>> Llistat d'espais esportius municipals. Actualitzat divendres 5 d'agost de 2016

Camps de futbol

Chencho Ciutat Esportiva Gaetà Huguet Javier Marquina
Gran Via Parc Esportiu Parc Mèrida Perpetu Socors
Rafalafena Sant Agustí i Sant Marc    

Camps de rugbi

Parc Esportiu      

Frontons

Parc Esportiu      

Pavellons coberts

Castàlia Chencho Ciutat de Castelló Ciutat Esportiva
Emilio Fabregat Fernando Úbeda Gran Via Pablo Herrera
Parc Esportiu      

Pàdel

Castàlia Parc Esportiu Raval Universitari  

Piscines

Castàlia Emilio Fabregat Olímpica Parc Esportiu
Pinar del Grau      

Pista d'atletisme

Gaetà Huguet      

Pista d'hoquei coberta

Gaetà Huguet      

Pistes exteriors

Chencho Gaetà Huguet Gran Via Parc Esportiu
Rafalafena      

Musculació

Piscina Olímpica      

Rocòdrom

Ciutat de Castelló      

Sales multiús

Ciutat de Castelló Gaetà Huguet Piscina Olímpica Rafalafena
Raval Universitari      

Tennis

Parc Esportiu      

Trinquet

Parc Esportiu      

Carrer Astrònom Francesc Aragó, s/n

12100 El Grau de Castelló

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
Camp de futbol herba artificial cautxú 100 x 65 m 65 x 40 m
Camp de futbol herba artificial fibra coco   50 x 30 m
Camp de futbol herba artificial fibra coco   40 x 24 m

Carrer Alzira, s/n

12006 Castelló

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
Camp de Futbol herba artificial cautxú 90 x 46 m 46 x 34 m

Carrer La Salzadella, s/n

12006 Castelló

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
Camp de futbol herba artificial cautxú 91 x 55 m 55 x 34,5 m

Quadra Segona, s/n

12004 Castelló

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
Camp de futbol herba artificial cautxú   65 x 46 m (46 x 26 m)

Quadra Colomer, s/n

12004 Castelló

Telèfon: 618883872

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
2 camps de futbol herba artificial cautxú 100 x 60 m 60 x 40 m
Espai esportiu Característiques Pista central Pistes transversals
Pavelló cobert pista central 50 x 32 m 1 3
Espai esportiu Característiques
Gimnàs - Musculació esportistes federats d'alt nivell

Disposa també de sala de reunions

Avinguda Benicàssim, s/n

12004 Castelló

Telèfons: 964256086 / 618883873

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques
Piscina vas de 25 x 14,5 m
Jacuzzi  
Sauna  
Espai esportiu Característiques
Pavelló cobert pista central 40 x 20 m
Espai esportiu Característiques
Gimnàs - Musculació esportistes federats d'alt nivell

Quadra Colomer, s/n

12004 Castelló

Telèfons: 964760919 / 618883874

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
2 camps de futbol herba artificial cautxú 100 x 60 m 60 x 40 m
1 camp de futbol herba artificial cautxú 90 x 50 m 50 x 35 m
Espai esportiu Característiques Activitat
1 pavelló obert pista 40 x 20 m Gimnàstica
1 pavelló obert pista 40 x 20 m Bàsquet, handbol, futbol sala
Espai esportiu Característiques Activitat
Patinòdrom 150 m Patinatge
Espai esportiu Característiques Activitat
Pista exterior 36 x 16 m Hoquei sobre patins, patinatge
Espai esportiu Característiques Activitat
Zona multiusos 25 x 6 m Esgrima
Espai esportiu Característiques Activitat
Bicitrial 1.400 m² Bicicleta d'obstacles per a habilitats

Carrer El Palmeral s/n

12100 El Grau de Castelló

Telèfon: 964287265

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques
Piscina Got de 25 x 12 m
Sauna  
Espai esportiu Característiques
Pavelló Cobert Pista central 40 x 20 m

Avinguda de Ribesalbes, 9

12006 Castelló

Telèfons: 964257584 / 618883875

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
Camp de futbol herba artificial cautxú 100 x 65 m 65 x 40 m
Camp de futbol herba artificial cautxú 90 x 55 m 55 x 38 m
Espai esportiu Característiques
Pista d'atletisme 400 m
Mòdul cobert pista atletisme 90 x 25 m
Espai esportiu Característiques
Pista d'hoquei Coberta
Espai esportiu Característiques
Pista exterior Bàsquet
Espai esportiu Característiques
Gimnàs-musculació Esportistes federats d'alt nivell

Disposa també d'aules i sala de reunions

Carrer Vilavella s/n

12003 Castelló

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
Camp de futbol d'herba artificial cautxú 92 x 50 m 50 x 35 m
Espai esportiu Característiques    
Pista exterior 36 x 20 m Bàsquet, futbol-sala i voleibol 2 pistes Minibàsquet 21,5 x 13 m
Espai esportiu Característiques
Sala multiusos 17 x 13 m

Carrer Pascual Asensio Hernández s/n

12006 Castelló

Telèfons: 964253104 / 618883871

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Pista central Pistes transversals
Pavelló cobert Pista central 55 x 35 m 1 3
Espai esportiu Característiques
Gimnàs - Musculació Esportistes federats d'alt nivell
Rocòdrom Builder
Sala multiusos  
Zona de boxa Esportistes federats

Carrer La Llosa s/n

12003 Castelló

Telèfon: 964260963

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Pista central Pistes transversals
Pavelló cobert Pista central 40 x 20 m 1 2
Espai esportiu Característiques  
Gimnàs - Musculació Esportistes federats  
Pista exterior (IES Caminàs) 28 x 15 bàsquet
Pista exterior (IES Caminàs) 40 x 20 handbol, futbol-sala

Carrer de la Sardina, núm. 2

12100 Grau de Castelló

Telèfon: 964 285 441

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Pista central Pistes transversals
Pavelló cobert Pista central 40 x 20 m 1 3 (voleibol)
Espai esportiu Característiques
Gimnàs - Musculació Esportistes federats d'alt nivell

Carrer Osca, 6

12004 Castelló

Telèfon: 964 213 929

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Pistes
Pistes de pàdel 7

Quadra Colomer, s/n

12004 Castelló

Telèfon: 964 252 040

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7 Rugbi
Camp de futbol i rugbi herba artificial cautxú 100 x 60 m 60 x 45 m 92 x 60 m
Espai esportiu Característiques Grans Menuts
6 frontons descoberts 2 4
Espai esportiu Característiques  
Pavelló cobert sintètic 40 x 20 m
Espai esportiu Característiques  
Piscina 45 x 21 m Actualment sense ús
Vas de xipolleig   Actualment sense ús
Espai esportiu Característiques    
Pista exterior herba artificial 40 x 20 m futbol sala
Pista exterior sintètic 40 x 20 m futbol sala
Espai esportiu Característiques  
5 pistes de pàdel 3 de vidre, 2 de mur 20 x 10 m
2 pistes de tennis tennisquick 20 x 10 m
Espai esportiu Característiques
Frontó cobert

Gran Via Tárrega Monteblanco, 102

12006 Castelló

Telèfon: 964 204 412 / 620 210 912

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
Camps de futbol i beisbol herba artificial cautxú 90 x 53 m 53 x 37 m
Espai esportiu Característiques Bàsquet Minibàsquet
Pavelló cobert sintètic 1 (28 x 15 m) 2 (19 x 12 m)
Espai esportiu Característiques
Pista exterior bàsquet, futbol sala

Carretera de Ribesalbes, 103

12006 Castelló

Telèfon: 964 240 743

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques  
Piscina olímpica 50 x 25 x 2 m Competició
Piscina olímpica 6 x 25 x 1,24 m Escalfament
Bany turc    
Banyera d'hidromassatge    
Sauna    
Espai esportiu Característiques  
Gimnàs-Musculació Accés públic abonaments mensuals
Gimnàs-Musculació Esportistes federats alt nivell  
Espai esportiu Característiques
Sala d'activitats GAP, ioga, ciclisme de sala...

Avinguda Ferrandis Salvador, s/n

12100 Grau de Castelló

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques  
Piscina d'estiu 25 x 12 m exterior
Piscina de xipolleig   exterior

Carretera de Borriol (YB), 3

12006 Castelló

Telèfon: 964 215 724

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Pistes
Pistes de pàdel 8
Espai esportiu Característiques
3 sales multiusos activitats dirigides, gimnàs, spinning...
Espai esportiu Característiques
Skate park ciment tipus banyeres