Pla general estructural

Retall del Plànol de Zonificació del Pla General Estructural

​​​​​​​El Pla general estructural va ser aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 17 de desembre de 2021. L'acord d'aprovació es pot descarregar des d'ací.

L'acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 153 del 23 de desembre de 2021. ​​​​​​​

Consulteu tota la informació en aquest enllaç.

 

Pla d'Ordenació Detallada

Retall del Plànol de Volumetria del Pla d' Ordenació Detallada

El Pla d'ordenació detallada és aprovat definitivament per acord del Ple de l'Ajuntament de Castelló de la Plana de l'11 de novembre de 2022. La documentació de l'acord podeu descarregar-vos-la des dels següents enllaços:
Certificat de l'acord
Diligència del HASH de la documentació definitiva

L'acord es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 138-I del 17 de novembre de 2022. ​​​​​​​

Consulteu tota la informació en aquest enllaç.

Geoportal Urbanístic