A què destina el pressupost l'Ajuntament de Castelló de la Plana?.

A partir de Febrer et mostrem d'una manera clara com es distribueix el nostre pressupost. D'on vénen els ingressos i a què destinem la despesa.

Continuar a On van els meus impostos?