Preus Públics per Venda de llibres, publicacions i registres sonors editats per l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

Preus Públics per Prestació del Servei d'Escola de Matí i de Vesprada

Preus Públics per Prestació del Servei d'Atenció de necessitats bàsiques d'alimentació durant la campanya d'animació de l'estiu i projectes estivals.

Preus Públics per venda d'entrades per a activitats culturals municipals desenvolupades en el Teatre del Raval

Preus Públics per prestació dels serveis de sala del Teatre del Raval

Preus Públics per utilització de la instal·lació municipal Palau de la Festa

Preus Públics per prestació de serveis o realització d'activitats per l'Àrea de Serveis a la Ciutadania

Preus Públics per prestació de determinats serveis per part del Servei Municipal de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament.

Ordenança Municipal Reguladora de preus públics per prestació de serveis per utilització del recinte de la Pèrgola Municipal.

Ordenança General Reguladora de Preus Públics

Preus Públics per prestació del servei d'Acta de Testimoni a què es refereix l'article 474.4 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística

Preus públics per la participació en les activitats d’oci i temps lliure en períodes no lectius

Preus públics per prestació del servei d’“Escoletes de vacances”