Agenda Urbana de Castelló

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Elaboració Projectes pilot de Plans d'Acció Local de l'Agenda Urbana Espanyola

250.000 €

2021 - 2022

 

RESUM DEL PROJECTE

A través d'aquesta convocatòria l'Ajuntament ha elaborat l'Agenda Urbana de Castelló, un full de ruta per a transformar la nostra ciutat en un espai més inclusiu, resilient i sostenible des d'ara fins a 2030.

Aquest projecte és una oportunitat per a alinear el nou urbanisme de Castelló cap als objectius de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental impulsats per l'Organització de les Nacions Unides a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, convertint-nos en una ciutat model per a inspirar a altres entitats locals.

El Pla d'Acció de l'Agenda Urbana Castelló 2030 compta amb 16 projectes estratègics en diferents àmbits d'actuació com ara la regeneració urbana, l'economia circular, la mobilitat sostenible o la innovació aplicada a la governança, entre molts altres.


ACTUACIONS REALITZADES

En el marc d'aquest projecte s'han realitzat les següents actuacions:

 • Conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a impulsar les Beques Talent Ciutat de Castelló lligades al marc de l'Agenda Urbana i de la realització de jornades i seminaris centrats en l'Agenda Urbana Local.
 • Programa de formació i capacitació interna per a formar a l'equip municipal de perfil tècnic i polític en el nou model de desenvolupament urbà al qual aspira la nostra ciutat.
 • Accions de difusió i publicitat sobre l'Agenda Urbana Castelló 2030.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada per Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU.

 • Import total del projecte: 250.000 €
 • Import de finançament europeu: 250.000 €
 • Import aportació municipal: 0 €

PROCÉS PARTICIPATIU

El procés d'elaboració de l'Agenda Urbana de Castelló ha comptat amb la participació d'un conjunt d'agents socials clau. D'una banda els agents d'innovació local i per l'altra el Consell Social de Castelló.

Per part de la innovació local, organitzacions de l'ecosistema d'innovació castellonenca van participar de manera activa a través de reunions grupals. Les entitats participants van ser les següents: Xarxatec; Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de l'UJI; CEEI, Centre Europeu d'Empreses Innovadores; CEV, Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana; Facsa; NDCS, Networking Directives Castelló; Iberdrola; Grup Simetria; Càtedra de l'Aigua de l'UJI; AVAESEN; Associació d'Empreses d'Energies Renovables i altres tecnologies netes de la Comunitat Valenciana; Social Organics i Càtedra Ciutat de Castelló.

Per part del Consell Social, configurat com un òrgan consultiu del govern de la ciutat i espai de pensament estratègic, cada fase del projecte d'elaboració de l'Agenda Urbana de Castelló va finalitzar amb una sessió de contrast i validació amb el Consell Social sobre les principals conclusions aconseguides durant el treball intern realitzat prèviament per l'equip polític-tècnic municipal i l'equip consultor.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Agenda Urbana de Castelló
Agenda Urbana Espanyola
Informació sobre la convocatòria

VÍDEO

 

Veure vídeo d'Agenda Urbana

​​​​​​​

IMATGES

 

visita Malmo Amparo Marco Agenda Urbana Presentacion Grupo Agenda Urbana

 

Marco en el Foro Urbano Mundial de la ONU  Vistia Barcelona​​​​​​​   Mesa Redonda
 

 

 

 

logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia

Modernització i digitalització de l'administració

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Ministeri de Política Territorial

Transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals

648.280 €

2021 - 2023

 

RESUM DEL PROJECTE

Aquesta convocatòria està relacionada amb la component onze del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que té com a finalitat modernitzar les administracions públiques. Amb aquesta inversió l'ajuntament ha adquirit una sèrie d'equipaments informàtics per a digitalitzar els llocs de treball i augmentar la seguretat digital dels serveis.

El projecte respon a una doble necessitat. D'una banda, dota a l'ajuntament dels recursos necessaris per a millorar en termes de productivitat, conciliació, col·laboració i compromís. Per l'altra, respon al "Pla de xoc de ciberseguretat per a les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana” on es recullen les mesures necessàries per a estendre a totes les entitats els serveis de resposta ràpida davant els ciberatacs amb l'objectiu de millorar la seguretat dels ajuntaments i de la ciutadania.


ACTUACIONS REALITZADES

En el marc d'aquest projecte s'estan realitzat les següents actuacions:

 • Digitalització de llocs de treball. Una actuació vinculada a la línia estratègica 4 que té com a fi dotar a l'Ajuntament d'infraestructures tecnològiques que actuen com a palanca per a la seua modernització. D'aquesta manera es contribuirà a desenvolupar tant la connectivitat digital com l'economia de la dada i la Intel·ligència Artificial en el propi ajuntament

 

 • Ciberseguretat. Una actuació dins de la línia estratègica 5 amb l'el objectiu de desenvolupar les capacitats necessàries de seguretat a l'Ajuntament per a garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals prestats i millorar les capacitats de prevenció, detecció i resposta davant incidents.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada pel Ministeri de Política Territorial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU.

 • Import total del projecte: 648.280 €
 • Import de finançament europeu: 648.280 €
 • Import aportació municipal: 0 €

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Componente 11: Modernización de las Administraciones públicas
Información sobre la convocatoria
 

GALERIA IMATGES

impresoras  impresora san verso  portatiles

tablets banda música​​​​​​​  smartphones

​​​​​​​

logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia

Zona de baixes emissions convocatòria 2021

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Implantació de zones de baixes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà

10.542.972 €

2022 - 2025

 

RESUM DEL PROJECTE

A través d'aquesta convocatòria Castelló posarà en marxa una Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat, complint així amb les obligacions definides en la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica. L'objectiu del projecte és millorar la qualitat de l'aire a la ciutat, reduir les emissions de CO2 degudes al trànsit rodat i fomentar la mobilitat activa en el municipi. Així mateix, la Zona de Baixes emissions contribuirà a pacificar el trànsit rodat de Castelló, transformant el centre urbà en plataformes úniques i accessibles on el vianant tindrà prioritat sobre el trànsit rodat.


ACTUACIONS REALITZADES

Actuació 1. Implantació d'una Zona de Baixes Emissions:

delimitació del centre urbà en un àmbit aproximat de 745.000 m². Per a la restricció del trànsit contaminant s'implantarà un sistema de vigilància i sanció en el següent àmbit d'actuació:

 • Nord: Carrer Cerdán de Tallada
 • Est: Carrer Sant Roc, Carrer Sanahuja, Carrer Governador Bermudez de Castro, Carrer Guitarrista Tàrrega i Avinguda Casalduch.
 • Sud: Carrer Orfebres Santa Línia i Carrer Lepant
 • Oest: Ronda Millars i Ronda Magdalena.

Actuació 2. Accions complementàries a la Zona de Baixes Emissions:

aquesta actuació inclou un conjunt de mesures complementàries per a assegurar l'efectivitat de la ZBE i de poder realitzar un correcte seguiment d'aquesta actuació. Inclou les següents accions:

 • Instal·lació de detectors de qualitat de l'aire
 • Sistema de gestió d'infraccions
 • Sistema d'informació i control

Actuació 3. Adequació modal en zona de prioritat central, zona 1, zona 4 i carrer Moyano:

dins de l'àmbit d'actuació s'implementarà un model de carrer de plataforma única, amb la finalitat de millorar la seguretat, l'accessibilitat i la qualitat urbana. Les actuacions s'adaptaran a l'actual estat dels carrers i les necessitats veïnals, creant des de nous espais amb zones completament per als vianants i amb trànsit restringit, fins a carrers que per la seua ubicació estratègica permeten el trànsit públic. Aquesta actuació fomentarà un nou model de mobilitat urbana que suposa una oportunitat per a alinear el nou urbanisme de Castelló cap als objectius de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental impulsats per l'Organització de les Nacions Unides a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada per Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència fons Next Generation EU.

 

 •  Import total del projecte: 10.542.972 €
 •  Import de finançament europeu: 7.841.880 €
 •  Importe aportació municipal: 2.701.172 €

 

PROCÉS PARTICIPATIU

L'actuació d'adequació modal del projecte de Zona de Baixes Emissions de Castelló va comptar amb un procés de participació ciutadana acompanyat per una campanya de comunicació amb finalitats divulgatius. La participació ciutadana es va dur a terme a través de dues accions principals. D'una banda, es van realitzar enquestes obertes a la ciutadania, tant en línia com a peu de carrer, que van comptar amb la participació de 447 persones. L'enquesta en línia es va obrir a tota la ciutadania i es va difondre pels principals canals de comunicació de l'ajuntament. Les enquestes a peu de carrer es van dur a terme en les zones beneficiàries de l'actuació, per a conéixer en primera persona l'opinió de veïnat i comerciants. D'altra banda, es va organitzar una reunió informativa per a resoldre inquietuds i recopilar suggeriments amb els principals agents socials de la ciutat a la qual van assistir diverses associacions veïnals.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Informació sobre la convocatòria

Informació sobre el procés participatiu

 

IMATGES

 

Reunion agentes sociales Reunion agentes sociales 2 ESQUINA CLAVE PASO CON CALLE EN MEDIO DESPUES

 

CALLE SAN FELIX HACIA CALLE ENMEDIO DESPUES DESDE REY DON JAIME A PLAZA CLAVE DESPUES ESQUINA PLAZA CLAVE CON SAN FELIX DESPUES
​​​​​​​
 

​​​​​​​

logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia

Rehabilitació d'habitatges a nivell de barri

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

17.007.865 €

2022 - 2026

 

RESUM DEL PROJECTE

Aquest projecte contempla la rehabilitació de cinc grups d'habitatges que formen part de les Àrees de Regeneració i Rehabilitació Urbana (ARRU) de la ciutat de Castelló. En total s'actuarà sobre un total de 594 habitatges i el seu entorn urbà per a millorar l'eficiència energètica mitjançant la combinació d'instal·lació d'energies renovables en coberta, aplicació de sistemes d'aïllament tèrmic exterior i/o substitució de fusteria exterior, amb un màxim de subvenció per habitatge de 26.750 euros. A més, s'instal·laran ascensors i eliminaran barreres arquitectòniques per a facilitar l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. Finalment, s'atendran les necessitats de conservació, manteniment i reparació que es considere en l'avaluació tècnica.

En el cas de la reurbanització i regeneració dels entorns urbans dels edificis residencials, es realitzaran aquelles actuacions que es consideren necessàries per a millorar infraestructures i equipaments essencials, condicionament de zones verdes, espai públic i millora de l'accessibilitat, sempre amb criteris innovadors com la perspectiva de gènere, l'accessibilitat universal i la sostenibilitat ambiental.


ACTUACIONS REALITZADES

 • Entorn de Rafalafena: en una primera fase s'executarà el projecte a l'entorn de Rafalafena, que inclou el Grup 25 de Novembre, beneficiant a un total de 312 habitatges i 8 locals. S'intervindrà també sobre el grup Cernuda i Velasco (antic Ramir de Ledesma), amb 128 habitatges i 4 locals.
 • Zona Sequiol i Grau: durant la segona fase es durà a terme la rehabilitació dels edificis de la zona del Sequiol i Grau. El primer inclou el Grup Sequiol (antic grup Colorines), que compta amb 120 habitatges, i els Grups José Antonio i Mediterrani del Grau, en els quals s'actuarà en 18 i 16 habitatges respectivament.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU.

 

 • Import total del projecte: 17.007.865 €
 • Import de finançament europeu: 14.097.558 €
 • Import aportació municipal: 2.910.306 €

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Informació sobre la convocatòria

​​​​​​​

logo Next Generation EU
logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia
logo Generalitat Valenciana
logo GVA NEXT
logo conselleria de vivienda y arquitectura bioclimática

Remodelació del Passeig Marítim de Castelló

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Estratègia de sostenibilitat turística en destí.

2.441.513  €

2023 - 2026

 

RESUM DEL PROJECTE

Aquesta part de l'Estratègia de Sostenibilitat Turística de Castelló se centra en la remodelació del Passeig Marítim que recorre la línia de costa des del Grau de Castelló fins a Benicàssim, millorant les infraestructures públiques amb criteris d'accessibilitat i sostenibilitat universal. Aquest passeig connecta i permet accedir a les tres platges de la ciutat, sent a més punt de referència per a l'ús i gaudi d'espais oberts i zones esportives a l'aire lliure tant per a residents com visitants.

Aquest projecte té entre els seus objectius convertir el passeig marítim en un aparador obert per a donar a conéixer l'oferta cultural, gastronòmica, patrimonial i històrica de Castelló, redirigint des d'aquest punt el flux turístic tradicional de la platja cap al centre històric de la ciutat i viceversa, afavorint a més els accessos amb criteris d'eficiència energètica.


ACTUACIONS REALITZADES

El projecte contempla un conjunt d'actuacions centrades en quatre eixos principals: transició verda i sostenible; millora de l'eficiència energètica; transició digital i millora de la competitivitat. Amb la finalitat d'aconseguir En aquesta línia, la remodelació de l'Avinguda Ferrandis Salvador contempla, entre altres, les següents actuacions:

 • Millorar el carril bici existent
 • Afegir un carril per a patinets
 • Instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics
 • Millorar les infraestructures existents instal·lant una nova xarxa d'aigua regenerada per al reg de zones verdes
 • Digitalització de l'oferta turística a través de la millora de la connectivitat wifi de la zona i la instal·lació de totems amb informació turística, gastronòmica i cultural en temps real
 • Gestió integral de remodelació que inclourà actuacions de millora de l'entorn amb nou mobiliari urbà homogeneïtzat i la renovació de dotacions i serveis del passeig marítim.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU

 • Import de finançament europeu: 2.441.513 €

PROCÉS PARTICIPATIU

Seguint les indicacions de l'Estratègia de participació i governança del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, la remodelació del Passeig Marítim va comptar amb un procés participatiu en el qual van col·laborar tant agents interns com externs. A nivell intern va participar personal tècnic i polític de diferents àrees municipals com per exemple Desenvolupament Econòmic Sostenible, Sostenibilitat i Canvi Climàtic, Ordenació del Territori i Govern Interior. Amb totes aquestes àrees es van mantindre reunions periòdiques durant totes les fases de la intervenció: anàlisi i punt de partida; diagnòstic de situació; selecció d'actuacions en funció de necessitats detectades; selecció de zones prioritàries d'intervenció; adequació de les actuacions a les zones proposades; definició del pla d'acció i adequació als requisits de repartiment de finançament per eixos estratègics.

A nivell extern es va comptar amb la col·laboració dels següents grups d'interés:

 

 • Principals agents privats del sector, entre els quals destaquen associacions del sector turístic, agències de viatges, guies turístics i empreses que organitzen esdeveniments turístics. Amb aquests grups es van mantindre reunions sectorials per a, en primer lloc, presentar l'avantprojecte de regeneració de l'av. Ferrandis Salvador i la segona per a recopilar opinions i idees a implementar en l'execució de la intervenció. Aquestes han sigut tingudes en compte per al projecte final a executar.
 • Principals associacions de la ciutat i del districte marítim relacionades amb la mobilitat sostenible i l'accessibilitat universal: Castelló amb bici, Club Patí Castalia, Associació Castellonenca de Disminuïts Físics i l'Associació Aula Debat Dones del Grau, entre altres. Amb elles es van mantindre reunions per a presentar el pla i alhora, recopilar idees i suggeriment.
 • Societat civil de Castelló: es va elaborar una enquesta amb preguntes obertes i tancades sobre l'avantprojecte de rehabilitació. Aquesta enquesta es va difondre a través del Patronat de Turisme utilitzant diversos canals de comunicació en funció dels diferents segments de la població: xarxes socials, newsletters informatius o notes de premsa publicades en periòdics locals.
 • Consell Social de la ciutat, compost per 43 persones que representen a les organitzacions econòmiques, socials, professionals i veïnals més destacades de la ciutat. Se'ls va presentar el projecte i va convidar a respondre l'enquesta aportant la seua visió estratègica de ciutat.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Informació sobre la convocatòria

Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destí de la Comunitat Valenciana 2022

​​​​​​​

logo Next Generation EU
logo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia
logo Generalitat Valenciana
logo GVA NEXT
logo Turisme Comunitat Valenciana

Modernització del Mercat Central i Mercat de Sant Antoni

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització.

2.420.000 €

2023 - 2024

 

RESUM DEL PROJECTE

L'actual projecte pretén remodelar i millorar les instal·lacions del Mercat Central i Mercat de Sant Antoni de Castelló per a donar suport al comerç local a la ciutat. Per a dur-ho a terme se centra en sis grups d'actuacions enfocades principalment en la transformació digital, la transició cap a fonts d'energia més sostenibles i l'impuls del coneixement i habilitats dels empleats i autònoms relacionats amb els comerços.

L'objectiu clau d'aquest projecte és garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, mitjançant la implementació de la tecnologia necessària per a conduir al municipi cap a una senda de consolidació econòmica en el sector comercial.


ACTUACIONS REALITZADES

La modernització del Mercat Central i el Mercat de Sant Antoni de Castelló s'ha plantejat entorn d'un projecte que conté 6 agrupacions d'actuacions centrades en la transformació digital, la transformació del punt de venda, la sostenibilitat i economia circular, la cadena de subministrament i traçabilitat, la formació i altres.

Cada agrupació se centra en millorar un aspecte concret i característic de cada mercat. Per això, algunes actuacions es duran a terme en tots dos mercats i altres solo en algun d'ells. Les detallem a continuació:

 • Transformació digital: fer dels mercats de Castelló espai digitals amb una gestió de dades que millore tant l'experiència de compra dels clients com a oportunitat de venda dels comerciants. En aquesta línia es desenvoluparan dues actuacions:
  • Mercat intel·ligent o smart market amb l'objectiu de millorar les vendes i experiències de compra del Mercat
  • Targeta ciutadana. Inclourà el comerç local en l'ecosistema de serveis municipals per a gestionar accessos al pàrquing, demanar productes en línia o pagar i beneficiar-se de descomptes. També es vincularà a l'ús de les taquilles per a recollida de comandes.
 • Transformació del punt de venda: convertir els mercats de la ciutat en espais més accessibles i modernitzats per a facilitar el dia a dia de comerciants i ciutadania.
  • Marketplace: es crearà un mercat en línia per a adaptar el consum de proximitat a les necessitats i perfil del nou consumidor. Aquesta actuació permetrà la compra en els mercats a qualsevol hora, evitant esperar torns i desplaçaments.
  • Pantalles i gestor de torns: amb informació rellevant en temps real.
  • Accessibilitat. S'utilitzarà la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic per a facilitar a les persones amb discapacitat auditiva l'accés i procés de compra en tots dos mercats. A més, s'incorporarà un sistema de guia per a les persones amb discapacitat visual en el Mercat Central.
 • Sostenibilitat i economia circular: es duran a terme una sèrie d'intervencions per a millorar la sostenibilitat dels edificis, incloent-hi el control de la despesa d'enllumenat i climatització.
 • Cadena de subministrament i traçabilitat: implementació d'etiquetes digitals per a poder rastrejar els productes en venda, amb les quals es presentaran les característiques dels productes, a més de contribuir a la seua seguretat alimentosa.
 • Formació per a treballadors i autònoms del sector comerç: es posarà a la disposició de tot el teixit comercial de Castelló cursos de formació teòrica, pràctica, sensibilització i ús de gestió tecnològica per al comerç i els seus diferents productes.
 • Connectivitat i comunicació: implementació de xarxes wifi, 5G i Fibra en tots dos mercats per a millorar la seua connectivitat interior i exterior. S'instal·laran també pantalles digitals amb informació sobre l'oferta de productes i serveis del comerç de la ciutat, així com informació cultural i social del municipi.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU.

 

 • Import total del projecte: 2.420.000 €
 • Import de finançament europeu: 1.936.000 €
 • Import aportació municipal: 484.000 €

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Informació sobre la convocatòria

Mercat Central de Castelló

​​​​​​​

logo Next Generation EU
logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia

Rehabilitació del Pinar del Grau de Castelló com a entorn saludable

Ministeri

Convocatòria

Import

Període d'execució

Ministeri de Sanitat

Ajudes per a la promoció d'estils de vida saludable a través de la creació o rehabilitació d'entorns saludables

699.794,18 €

2023

 

RESUM DEL PROJECTE

Aquesta intervenció consisteix a realitzar una sèrie de canvis i millores al parc del Pinar del Grau de Castelló, la major zona verda de la ciutat. Aquesta rehabilitació del Pinar com a entorn saludable se centra en l'activitat física a través de tres vessants: l'esport, el joc i la ment. Totes les actuacions estan dirigides a millorar i crear espais oberts, comunitaris i intergeneracionals, que permeten realitzar activitat física funcional i recreativa a l'aire lliure, afavorint l'activitat per als vianants, contribuint a millorar la salut mental, fomentant la mobilitat amb bici i promovent el desenvolupament de jocs en els espais públics.

ACTUACIONS REALITZADES

 • Delimitació del camp de futbol de terra existent per mitjà d'una xarxa per a protegir les pilotes en els fons de les porteries.
 • Nova zona de parkour i cal·listènia que inclourà una zona de street workout.
 • Instal·lació d'un rocòdrom i boulder, que inclourà un joc d'escalada per als més xicotets.
 • Zona per a pràctica d'esport de la gent gran.
 • Instal·lació de dos noves àrees de jocs multiaventura temàtiques centrades en el futur i l'oceà.
 • Instal·lació de bancs distribuïts per diverses zones del parc per a la relaxació i meditació.
 • Construcció de punts per a deixar bicicletes i patinets, que a més permetran la seua recàrrega.
 • Millora de l'enllumenat i la senyalització de les instal·lacions.

INVERSIÓ DEL PROJECTE

Aquest projecte està finançat amb fons europeus Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. Una iniciativa fomentada des del Ministeri de Sanitat a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

 • Import total del projecte: 699.794,18 €
 • Import de finançament europeu: 699.794,18 €
 • Import d'aportació municipal: 0 €

RESULTATS DEL PROJECTE

Abans de l'actuació

Campo de fútbol El Pinar Parkur Pinar ​​​​​​​


​​​​​​​
​​​​​​​Durant l'execució del projecte​​​​​​​

Columpios El Pinar Columpios El Pinar Parkur El Pinar

Després de l'actuació


​​​​​​
​​ENLLAÇOS D'INTERÉS

Informació sobre la convocatòria

Informació sobre el parc del Pinar

​​​​​​

logo Next Generation EU
Ministerio Sanidad
logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia
Federación Valenciana de Municipios y Provincias
Red Española de Ciudades Saludables​​​​​​​​​​​​​​
 

Rehabilitación de la biblioteca municipal

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

Ajudes per a la rehabilitació d'edificis de titularitat pública.

4.260.967 €

2023 - 2026

 

RESUM DEL PROJECTE

El projecte Biblioteca 5.0, una plaça urbana de cultura consisteix en la rehabilitació de la Biblioteca Municipal de Castelló. Situada actualment en l'antiga Casa Andreu, un habitatge històric del segle XVIII, l'edifici es caracteritza per tindre un pobre rendiment energètic, estar parcialment en desús i tindre unes condicions d'habitabilitat i accessibilitat inadequades.

Amb aquesta rehabilitació basada en els criteris de la Nova Bauhaus Europea, es milloraran les instal·lacions energètiques de l'edifici municipal a través d'un projecte arquitectònic inspirat en els models de Biblioteques 5.0, per a aportar seguretat en matèria de malalties com la COVID-19 i garantir la seua accessibilitat a tota la població en el futur. A causa de la seua cèntrica ubicació, la reforma contempla un nou model d'edifici concebut com una extensió de l'espai urbà per a convertir-se en lloc de trobada per a tota mena d'usos culturals i serveis públics a la ciutadania.


ACTUACIONS REALITZADES

El projecte consisteix en una reforma integral que permetrà reestructurar la biblioteca en quatre plantes d'edificació i un pati al qual aboquen dos de les plantes, deixant dues de les altres plantes com a soterrani per als llibres que no estiguen en contacte amb el públic.

La planta baixa es concep com un espai retornat a la ciutadania, integrant elements i espais d'ús públic com a espai per a bicicletes i bústies intel·ligents, generant un espai flexible. D'altra banda, les plantes superiors generaran un ambient progressiu de privacitat i silenci, promovent l'ús de l'escala i la vegetació com a element compositiu.

Quant a la seua disposició, es pretén generar espais amplis i continus amb una claraboia amb el qual s'assegure la correcta ventilació de la zona. A més, també s'optimitzaran les superfícies envidrades, juntament amb la introducció d'equips de climatització d'alt rendiment.

Quant a la sostenibilitat de l'edifici, s'ha tingut en compte la reutilització de l'aigua, aconseguint com a últim objectiu la circularitat climàtica. Així mateix, s'incorporaran elements i estratègies bioclimàtiques com per exemple l'envolupant millorada, proteccions solars, vegetació, claraboies, optimització de les superfícies envidrades, recuperador de calor, etc. que juntament amb la introducció d'equips de climatització d'alt rendiment permeten justificar més del 70% de l'estalvi de l'energia primària no renovable, arribant a ser un edifici de consum quasi nul.

Finalment, cal destacar que el nou edifici incorporarà tecnologia Smart building que estarà integrada amb la plataforma intel·ligent de la ciutat, i inclourà el monitoratge dels aforaments, qualitat de l'aire, energia, nivells lumínics i gestió del reg. També s'utilitza la tecnologia per a millorar la inclusivitat amb la introducció de campanes immersives, o la realitat augmentada per a facilitar la cerca de llibres.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada pel Ministeri de Transport, Mobilidad i Agenda Urbana en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU.

 

 • Import total del projecte: 4.260.967 €
 • Import de finançament europeu: 2.617.263 €
 • Import aportació municipal: 1.643.704 €

 

PROCÉS PARTICIPATIU

Seguint les indicacions de l'Estratègia de Participació i Governança del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Ajuntament de Castelló, les diferents fases de definició del projecte Biblioteca 5.0, una plaça urbana de cultura van comptar amb la col·laboració de la ciutadania i els principals agents socials de la ciutat. L'element central del procés va ser un qüestionari obert a tota la ciutadania. Dissenyat per a recopilar informació sobre el present i el futur de l'edifici, l'enquesta va contemplar preguntes per a analitzar l'ús actualment donat a la biblioteca, les necessitats identificades i els criteris a tindre en compte per a la proposta de nou edifici.

L'enquesta va ser dissenyada perquè poguera contestar-se tant a través de telèfons mòbils com d'ordinadors o tauletes. No obstant això, amb la finalitat de reduir la bretxa digital de les persones usuàries amb major edat, es va preparar una versió en paper que va ser distribuïda al conjunt de biblioteques municipals, de manera que qualsevol usuari interessat va poder participar.

La difusió de l'enquesta es va fer a través dels canals de difusió habituals de l'ajuntament: xarxes socials, ràdio i premsa, principalment. Així mateix, pensant en la seua potencialitat com a usuaris, l'enquesta va ser enviada a tots els instituts de secundària de Castelló i a les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes més representatius de la ciutat.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Informació sobre la convocatòria

Informació sobre la Nova Bauhaus Europea

 

IMATGES

 

Propuesta fachada biblioteca Vista desde entrada biblioteca

​​​​​​​ Primera planta biblioteca Segunda planta biblioteca  Tercera planta biblioteca
​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​

logo Next Generation EU
Ministerio de Transportes , Movilidad y Agenda Urbana
logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia

Zones de baixes emissions convocatòria 2022

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

Implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat.

7.051.247 €

2023 - 2025

 

RESUM DEL PROJECTE

En l'actual projecte es realitzen diferents actuacions destinades a la transformació del transport sostenible, l'objectiu del qual és la millora de la qualitat de l'aire a la ciutat, la reducció d'emissions de CO₂ i mobilitat saludable de la ciutadania.


ACTUACIONS REALITZADES

 • Adequació modal (Zona 2, Zona 3 i Zona 6 sense el carrer Moyano). Aquesta actuació és complementària a la implementació de la Zona de Baixes Emissions de Castelló aprovada en 2021, amb ella quedarà completa l'adequació modal de la totalitat de l'ametla central de la ciutat. S'establirà un model de plataforma única en la zona central de la ciutat amb la finalitat de millorar la seguretat, l'accessibilitat i la qualitat urbana. En funció de les característiques de cada carrer, s'afegiran assegurances per als vianants, carrils bici, zones d'arbratge o zones d'oci i descans.
 • Aparcament dissuasiu en l'Avinguda de la Mar. Amb la finalitat de proveir de bosses d'aparcament en l'exterior dels trams delimitats com a Zona de Baixes Emissions, s'adequarà un aparcament dissuasiu en l'Avinguda de la Mar per a facilitar l'aparcament a veïnat i visitants.
 • Camí ciclopeatonal en la ribera del riu Sec en la zona de Cremor. Es crearà un camí per als vianants i carril bici en la ribera del Riu Sec per a promoure i afavorir la mobilitat activa, així com connectar les diferents zones de la ciutat. A més, es condicionarà les riberes del riu i també es connectarà la zona universitària amb el centre, i l'Estació Intermodal de Ferrocarrils i Autobusos de la ciutat.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada pel Ministeri de Política Territorial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU.

 

 • Import total del projecte: 7.051.247 €
 • Import de finançament europeu: 5.244.728 €
 • Import aportació municipal: 1.806.519 €

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Informació sobre la convocatòria

Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica

​​​​​​​

logo Next Generation EU
logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia