Planificació i Gestió d'Emergències

Elaborem els Plans d'Emergència que el nostre municipi ha de disposar d'acord amb la legislació vigent.

Autoprotecció Ciutadana i Corporativa

Desenvolupem l'aplicació en el municipi de la Norma Bàsica d'Autoprotecció. Assessorem a empreses i tècnics i col·laborem en la realització de simulacres.

Foment i Gestió del Voluntariat

Si eres major d'edat i disposes de temps lliure, pots unir-te a nosaltres a través de l'Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil, que és l'organització municipal que canalitza i estructura la participació ciutadana en matèria de Protecció Civil. Per a més informació, crida al 964 252000.

Servei Preventiu de Cobertura d'Assistència Sanitària en Actes Públics

Coordinem el Servei Preventiu d'Assistència Sanitària, prestat actualment per Creu Roja Espanyola en els actes públics multitudinaris organitzats per l'Ajuntament.

Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions

Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions (PAMRI) De conformitat amb l'article 23.3) de la Llei 13/2010 de Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Comunitat Valenciana, el Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions es considera homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa es procedeix a la publicació a la seua entrada en vigor.