1. Trello

Trello és una aplicació de gestió de projectes via web.

tablero trello

2. Trello i el mètode Kanban

Trello utilitza el mètode Kanban per a la gestió de projectes, popularitzat originalment per Toyota per a la gestió de la cadena de subministrament.

kanban

3. El mètode Kanban

Els projectes estan representats per taulers, que contenen llistes (que correspon a les llistes de compromisos).

Les llistes contenen targetes (corresponent als compromisos).

Les targetes progressen d'una llista a la següent (a través d'arrossegar i soltar).

kanban

4. El mètode Kanban aplicat al Pla de Govern

El Pla de Govern està representat per un tauler: Pla de Govern del Ajuntament de Castelló de la Plana

tablero trello

5. El mètode Kanban aplicat al Pla de Govern

En cada targeta (correspon a un compromís) hi ha una llista de comprovació ("checklist") amb les iniciatives clau: Com complirà l'equip de govern eixe compromís, quines accions va a efectuarà per a fer-lo realitat.

iniciatives clau

6. Avantatges d'aplicar el mètode Kanban

El mètode Kanban, en la gestió del Pla de Govern, ens permet aportar transparència, ens ajuda a gestionar i mesurar el flux de treball, i ens permet detectar els colls d'ampolla:

  • Ens permet publicar informació sobre el treball actual i futur en taulers.
  • Ens permet centrar-nos i veure a simple vista com estan progressant els projectes.
  • Les targetes que no es es mouen al llarg dels taulers representen colls d'ampolla, que d'aquesta manera són fàcilment detectables.

 

7. Quadres de comandament associats

En la gestió del Pla de Govern, es completa la gestió a través de Trello amb quadres de comandament d'elaboració pròpia.

dashboards

8. Panel Trello del Pla de Govern

L'aplicació Trello gestiona un nombre considerable de targetes (més de 400) per la qual cosa recomanem fer ús dels filtres de cerca. Per a accedir al filtre, heu d'anar a "Mostrar menú" (1)

dashboards

 

I després seleccionar "Filtrar tarjetas" (2).

dashboards

 

Ara ja podreu seleccionar les targetes en funció de les seccions del Pacte de Govern (4) incloent-hi el nombre corresponent en el camp de filtre (3).

També podeu seleccionar les targetes per regidors/regidores (5).

dashboards