Reglaments

>> REGLAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ EN AUTOBÚS DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament de Transport Públic Urbà en Autobús de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 30 de juny de 2022.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló núm. 126, de 20 d'octubre de 2022.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I FUNCIONAMENT DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament de Règim Intern i Funcionament del Comité de Seguretat i Salut de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 27 d'octubre de 2022.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló núm. 32, de 16 de març de 2023.

Descarregar Reglament (pdf).

​​​​​​​

>> REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE I LES SEUES COMISSIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament Orgànic del Ple i les seues comissions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 21 de desembre del 2006.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 71, el 7 de juny de 2007 (pàg. 4030-4057).

Aprovació de la modificació: Excm. Aj. Ple, en sessió de 26 de novembre de 2020.

Publicació de la modificació: B.O.P. de Castelló, número 37, de 27 de marc de 2021 (articles 50, 51.,60 i 67).

Text Refós del Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS

Disposició: Reglament del Consell Municipal de Persones Majors.

Aprovació: Sessió ordinària del Ple de 25 de juny de 2020.

Publicació: En el BOP de Castelló, n 133, de 5 de novembre de 2020.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DEL VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament de l'agrupació local del voluntariat de protecció civil de Castelló de la Plana.

Aprovació: Ajuntament Ple el 12 de juliol de 2018.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló de la Plana, número 105, d'1 de setembre de 2018.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL AGRARI I DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposición: Reglament del Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprobación: Ajuntament Ple, el 13 de juliol de 2017.

Publicación: En el B.O.P. de Castelló de la Plana, número 19, de 13 de febrer de 2018.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE L'ESCOLA MUNICIPAL INCOMPLETA DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL “LOS DUENDES”, DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament de Funcionament intern de l'Escola Municipal incompleta de Primer Cicle d'Educació Infantill “Los Duendes”, de la ciutat de Castelló de la Plana.

Aprovació: Ajuntament Ple, el 30 d'abril de 2015.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló de la Plana, número 88, de 18 de juliol de 2015.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE DONES I HOMES

Disposició: Reglament del Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes.

Aprobació: Ajuntament Ple, el 23 de gener de 2015.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló de la Plana, número 64, de 23 de maig de 2015.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT ORGÀNIC PEL QUE SE REGULA EL ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament Orgànic pel que se regula el Òrgan de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprobación: Ajuntament Ple, el 28 de novembre 2014.

Publicación: En el B.O.P. de Castelló de la Plana, número 25, de 26 de febrer de 2015.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Disposició: Reglament del Consell Municipal de Cultura.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple el 31 de juliol de 2014.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló de la Plana, 1141, de 22 de novembre de 2014.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

Disposició: Reglament del Consell Municipal de Benestar Social.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple el 26 de juny de 2014. Publicació: En el B.O.P. de Castelló de la Plana, 125, de 16 d'octubre de 2014.

Descarregar Reglament (pdf).

Modificació del Reglament del Consell Municipal de Benestar Social.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 25 febrer de 2016.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 115, de 22 de setembre de 2016.

Descarregar Text Refós del Reglamen (pdf).

 

>> REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT ADAPTAT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament de Funcionament del Servei Municipal de Transport Adaptat de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple el 7 de novembre de 2013.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló de la Plana, 58, de 13 de maig de 2014.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DE CONTROL INTERN QUE HA D'EXERCIR LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament de Control Intern que ha d'exercir la Intervenció General Municipal de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 27 de juny de 2013.

Publicació: En el BOP de Castelló, número 122, de 10 d'octubre de 2013 (p. 1-7).

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament de prestació dels serveis de retirada de vehicles en la via pública del municipi de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 30 de maig de 2013.

Publicació: En el BOP de Castelló, número 99, de 17 d'agost de 2013.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ AMB AUTOBÚS DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament del Transport Públic UrbÀ en Autobús de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 28 de febrer de 2013.

Publicació: En el BOP de Castelló, número 45, de 13 d'abril de 2013.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT ORGÀNIC D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL FÒRUM MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL

Disposició: Reglament Orgànic dLOrganització i Funcionament del Fòrum Municipal de Convivència Intercultural.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 27 de setembre de 2012.

Publicació: En el BOP de Castelló, número 25, de 26 de febrer de 2013.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 27 de setembre de 2012.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 1, de 1 de gener de 2013.

Aprovació de la modificació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 14 de juliol de 2016.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 98, de 13 d'agost de 2016.

Descarregar text de la modificació (ADJUNTA L'ARTICLE 13 BIS).

Descarregar Text Refós del Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DEL TALLER D´EDUCACIÓ VIÀRIA I PARC INFANTIL DE TRÀNSIT DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament del Taller d´Educació Viària i Parc Infantil de Trànsit de la Ciutat de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. AJuntament Ple, en sessió de 24 de febrer de 2012.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, nombre 66, de 2 de juny de 2012.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS DEL CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament Intern de Funcionament de les Comissions del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 25 de novembre de 2010.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 22, de 19 de febrer de 2011.

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament Orgànic del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 28 de maig de 2009.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 84, l'11 de juliol de 2009 (pàg. 35 - 42).

Aprovació de la modificació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 18 de juny de 2013.

Publicació de la modificació: En el B.O.P. de Castelló, número 108, 7 de setembre de 2013.

Text refós del Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT PER A LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Reglament per a la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 29 de maig de 2008.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 103, el 23 d'agost de 2008 (pàg. 6115 - 6160).

Descarregar Reglament (pdf).

Modificació del Reglament per a la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprobación: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 26 de gener de 2017.

Publicación: En el B.O.P. de Castelló, número 61, de 23 de maig de 2017.

Descarregar modificació Reglament (pdf).

Modificació del Reglament per a la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprobación: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 31 de març de 2016.

Publicación: En el B.O.P. de Castelló, número 79, de 30 de juny de 2016.

Descarregar modificació Reglament (pdf).

Modificació del Reglament per a la creació, modificació i supresió de fitxers que contenen dadess de caràcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castelló.

Aprobación: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 18 de desembre de 2014.

Publicación: En el B.O.P. de Castelló, número 38, de 28 de març de 2015.

Descarregar modificació Reglament (pdf).

Modificació del Reglament per a la creació, modificació i supresió de fitxers que contenen dadess de caràcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castelló.

Aprobació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió 17 d'abril de 2014.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 77, de 26 de junio de 2014.

Descarregar modificació Reglament (pdf).

Modificació del Reglament per a la creació, modificació i supresió de fitxers que contenen dadess de caràcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castelló.

Aprobació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió 30 de maig de 2012.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 106, de 3 de setembre de 2013.

Descarregar modificació Reglament (pdf).

Modificació del Reglament per a la creació, modificació i supresió de fitxers que contenen dadess de caràcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castelló.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 27 de setembre de 2012.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 154, de 25 de decembre de 2012.

Descarregar modificació Reglament (pdf).

Modificació del Reglament per a la creació, modificació i supresió de fitxers que contenen dadess de caràcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castelló.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 28 d'octubre de 2011.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 12, de 28 de gener de 2012.

Descarregar modificació Reglament (pdf).

Modificació del Reglament per a la creació, modificació i supresió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castelló.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 25 de novembre de 2010.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló número 22, de 19 de febrer de 2011.

Descarregar modificació Reglament (pdf).

Modificació del Reglament per a la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 29 d'octubre de 2009.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 17, de 9 de febrer de 2009 (pàgs. 51-79).

Descarregar modificació Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LES RECLAMACIONS O QUEIXES I SUGGERIMENTS DELS SERVEIS EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Reglament pel qual es regula les reclamacions o queixes i suggeriments dels serveis en l'àmbit de l'Administració de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 24 de gener del 2008.

Publicació: En el BOP de Castelló, número 52, el 26 d'abril de 2008 (pàg. 3086-3091).

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT ORGÀNIC D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL GOVERN I DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Reglament Orgànic d'Organització i Funcionament del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 26 d'abril del 2007.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 98, el 9 d'agost de 2007 (pàg. 5353-5373).

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT ORGÀNIC PEL QUE ES REGULA EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIU DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA, AIXÍ COM EL PROCEDIMENT PER A LA SEUA RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS DE LA SEUA COMPETÈNCIA.

Disposició: Reglament Orgànic pel qual es regula el Tribunal economico-administratiu del Municipi de Castelló de la Plana, així com el procediment per a la resolució de les reclamacions economico-administratives.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 29 de març del 2007.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 98, el 9 d'agost de 2007 (pàg. 5334-5353).

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL MERCAT DELS DILLUNS EN EL NOU RECINTE.

Disposició: Reglament de Règim Intern del Mercat dels Dilluns en el Nou Recinte.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sesión de 29 de març del 2007.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 86, el 12 de juliol de 2007 (pàg. 4690-4694).

Descarregar Reglament (pdf).

 

>> REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició:Reglament d'Honors i Distincions.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 2 de maig de 2002.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, núm. 91, el 30 de juliol de 2002 (annex 1-3).

Descarregar Reglament (pdf).