Cita Prèvia: Sol·licitud

Recorda, mitjançant el servei de cita prèvia únicament s'atendrà persones físiques (art. 14 de la llei 39/2015 del PACAP).

No s'atendrà presencialment persones jurídiques ni a persones físiques en representació de persones jurídiques, excepte associacions. Les persones jurídiques i els seus representants només podran sol·licitar cita presencial per a informació o consultes.