Subvenciones

Subvencions

T'oferim tota la informació sobre les subvencions esportives que el Patronat concedeix. La primera cosa que has de llegir per a informar-te'n és l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions (BOP núm. 61, de data 19 de maig de 2009, pàgines 45 a 49) on s'expliquen les normes comunes.

Altres legislacions aplicables:

Annexos a emplenar per les entitats i clubs esportius beneficiaris d'un conveni amb el Patronat Municipal d'Esports de Castelló

Annexos:

Termini de subvencions 2024 tancat

Termini de presentació: 13 de maig de 2024

Per a la convocatòria 2024, seran inadmeses les sol·licituds següents:

  • les registrades fora de termini
  • les que no vagen acompanyades dels annexos I, II, III, VI i de l'específic
  • les que no incloguen tota la documentació acreditativa dels annexos emplenats

 

Termini de subvencions 2024 obert

Termini de presentació de sol·licituds: 14 de juny de 2024 (novetat)

Termini de presentació de la justificació: 30 d'octubre de 2024

 

Termini de subvencions 2024 tancat

Termini de presentació de sol·licituds: 13 de maig de 2024

Termini de presentació del compte justificatiu: 15 de novembre de 2024

 

Termini de subvencions 2024 tancat

Termini de presentació: 13 de maig de 2024

 

Termini de subvencions 2024 obert

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2024

Termini de presentació de la justificació: 15 de novembre de 2024

 

Termini de subvencions 2024 tancat

Termini de presentació de sol·licituds: 13 de maig de 2024

Termini de presentació del compte justificatiu: 15 de juny de 2024

 

Termini de subvencions 2023 tancat

Fi de presentació: 30 de juny de 2303

Fi de justificació: 31 d'octubre de 2023