Atenció Integrada

Certificat digital, Matrimonis Civils, Registre general, Alta empadronament, Certificat/Volant Padró Exprés, Fe de vida, Finestreta única.