30/11/2022

Prop de 40 persones participen en les reunions per a avaluar i recaptar opinions per a elaborar el segon pla d'acció

Prop de 40 persones han participat en els últims dos mesos en els grups focals formats per a avaluar les necessitats de les persones majors de cara a l'elaboració del diagnòstic que permetrà redactar al segon pla d'acció del projecte ‘Castelló, ciutat amigable amb les persones majors’. Es tracta d'una fase que ha sigut desenvolupada entre octubre i novembre i que s'emmarca dins dels treballs que l'Ajuntament de Castelló, a través e la regidoria de Gent gran, està impulsant per a l'elaboració d'aquest segon pla d'acció que definirà les accions a desenvolupar a la ciutat a través de les propostes i participació de les persones majors.

Per a això, s'ha encarregat a la Universitat Jaume I l'elaboració de l'estudi diagnòstic, per al qual ha comptat amb la participació activa de les persones majors que, en diverses sessions, han analitzat la ‘amigabilidad’ de la ciutat amb la gent gran en qüestions com, per exemple, l'accessibilitat d'edificis, estat dels carrers, transport, etc.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat que “la participació activa de les persones majors és essencial per a avaluar l'estat de la ciutat sobre la base de les seues necessitats i per a conéixer les seues propostes de cara a continuar avançant cap a una ciutat cada dia més amigable amb les persones majors”.

Per part seua, la regidora de Gent Gran, Mary Carmen Ribera, ha explicat que “a través d'aquestes reunions podrem comptar amb les opinions i propostes de les persones majors per a millorar la ciutat de manera que puguem incorporar la seua visió en el disseny de les polítiques a aplicar en el segon pla d'acció”.

En concret, per a aquesta fase s'han organitzat nou grups de debat, sis dels quals han estat formats per persones majors de 60 anys, mentre que altres dos han estat integrats per representants d'empreses i centres públics i un últim grup per persones cuidadores.

En les reunions realitzades es van abordar les huit àrees proposades en la Guia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre Ciutats Amigables amb les Persones Majors relacionades amb l'entorn físic, l'entorn social i cultural, comunicació i informació i serveis socials i salut. En totes elles els participants van tindre l'oportunitat d'esmentar aspectes negatius i positius, així com suggerir propostes de millora o solucions a les diferents problemàtiques detectades.

En els diferents grups focals es van avaluar aspectes com l'estat dels carrers i l'accessibilitat a edificis així com tot el relatiu al transport com un element clau per a facilitar la mobilitat de les persones majors a la seua ciutat. Els participants també van aportar idees sobre l'oferta actual d'esdeveniments i activitats disponibles, les oportunitats d'associacionisme, el edadisme, la soledat no desitjada i la comunicació intergeneracional, entre altres. També es va parlar sobre la bretxa digital i la imatge de les persones majors a través dels mitjans de comunicació. Sobre els serveis socials i de salut, el propòsit va ser avaluar si aquests són accessibles i assequibles per a les persones majors així com també si disposen dels recursos i serveis necessaris per a atendre les necessitats d'aquest col·lectiu.

Els participants han sigut seleccionats tenint en compte la inclusió de persones en diferents rangs d'edat, residents en diferents districtes de la ciutat i amb diferents estatus socioeconòmics de tal forma que es garantira la representativitat de tot el col·lectiu de persones d'edat avançada de Castelló. Entre les empreses i centres públics participants es troben representants de diferents centres soci-sanitaris (centres de dia per a majors i residències) amb diferents perfils professionals (fisioteràpia, psicologia, infermeria i teràpia ocupacional). També es va comptar amb la presència de representants de diferents associacions i negocis locals.

Els treballs, que estan sent realitzats per la Càtedra Cuatroochenta d'Intel·ligència Artificial, Salut i Benestar de la Universitat Jaume I, també inclou la recollida d'informació a través d'una enquesta per a persones majors de 60 anys que visquen a Castelló i a la qual es pot accedir a través de l'enllaç: https://jaumei.eu.qualtrics.com/jfe/form/sv_6sgm08nedeuvkck. A més de les vuit àrees esmentades, també es recull informació sobre el benestar psicològic de les persones majors, l'ús de TICS i la formació en diferents àmbits tecnològics.

Cal recordar que aquest projecte s'emmarca dins de La Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Majors promoguda per l'OMS l'objectiu de la qual és la creació de recursos que faciliten un envelliment saludable i actiu. A més, s'alinea amb l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible aprovada per l'Organització de Nacions Unides (ONU).

La ciutat de Castelló va entrar a formar part d'aquesta xarxa en 2014. Dos anys més tard va realitzar el seu primer Pla d'Acció. Aquest 2022, l'Ajuntament de Castelló ha iniciat la preparació del segon Pla d'Acció i ha encarregat a la Universitat Jaume I l'elaboració del nou estudi diagnòstic, que es preveu que es publique durant l'any vinent 2023. Això posarà fi a la primera fase del projecte i a partir de llavors donarà principi la segona fase, l'objectiu de la qual és plasmar en el Pla d'Acció diferents propostes de millora aportades pels participants en els grups focals.