22/12/2022

Modificaciones fiscales

El ple aprova modificacions per a avançar cap a una fiscalitat més verda, progressiva i amb mesures de suport als sectors econòmics

L'Ajuntament de Castelló ha aprovat en el ple de dijous diverses modificacions fiscals per a impulsar l'ús de l'energia sostenible, facilitar i agilitzar tràmits per a sol·licitar diferents bonificacions i per a ajudar a sectors econòmics com l'hostaleria, el comerç i la construcció. En concret, s'han inclòs canvis en l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) i en l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsol, sòl i vol de la via pública. Les modificacions han sigut aprovades amb el vot a favor dels grups que conformen el govern del Acord de Fadrell, el Partido Popular, Ciudadanos i la regidora no adscrita, amb l'abstenció de Vox.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat que “aquests canvis introdueixen noves mesures per a avançar cap a una fiscalitat cada vegada més verda i progressiva, al mateix temps que introduïm canvis que suposaran reduir les taxes a diferents sectors econòmics incrementant així les mesures de suport a la reactivació com ja vam fer amb les reduccions consecutives de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i de l'IBI”.

La regidora d'Hisenda, Monica Barabás, ha manifestat que la reforma de l'ordenança de l'IBI “alleugereix les exigències de la bonificació per la instal·lació d'energies renovables, la qual cosa era una necessitat per a accelerar la transició energètica a la nostra ciutat i una reivindicació del sector i de les comunitats de propietaris”. Quant a la modificació de l'ordenança de la taxa d'ocupació de via pública, Barabás ha explicat que s'ha donat resposta a una reivindicació del sector de la construcció i la reforma, i suposa reduccions també en la taxa per ocupació de marquesines, tendals i similars.

El regidor de Transició Ecològica i tercer tinent d'alcaldia, Fernando Navarro, ha afirmat que “hui fem un pas per a avançar en una transició energètica justa i democràtica, rebaixant els requisits per a optar a la bonificació de l'IBI per la instal·lació d'energia fotovoltaica i ampliant-la als immobles que participen d'un autoconsum compartit en comunitats energètiques locals”. “Aquesta bonificació ens posa a l'avantguarda de les hisendes locals i inclou criteris de progressivitat perquè aquells immobles de menor valor cadastral vegen la seua bonificació aplicada durant més temps”, ha indicat.

Navarro ha afegit que “amb aquesta reforma baixem més els impostos a aquelles famílies amb menors rendes i que s'impliquen a lluitar contra el canvi climàtic”. Així mateix, ha ressaltat una modificació en la bonificació de l'IBI rústic en parcel·les en actiu per a facilitar la seua tramitació. "Una fiscalitat verda per a espentar cap a una economia sostenible i fer front a l'emergència climàtica", ha remarcat.

Per part seua, el regidor de Reciclatge i segon tinent d'alcaldia, Ignasi Garcia, ha destacat que “davant aquesta situació d'inflació, no sols no s'incrementa la pressió fiscal a les famílies, sinó que es potencia reduir-la en dos sectors molt importants per a la nostra economia, per un comunicat, potenciant la instal·lació d'energies renovables; i, una vegada aprovat el Pla General, facilitant obres i reformes en el sector de la construcció que tants llocs de treball generen a la ciutat de Castelló”.

Modificacions de l'IBI

Entre les modificacions en l'ordenança de l'IBI destaca la rebaixa dels requisits per a sol·licitar bonificacions per la instal·lació de sistemes d'energia fotovoltaica per a autoconsum. La modificació introduïda preveu una bonificació en la quota de l'impost del 50% per a les edificacions en les quals s'haja instal·lat sistemes d'energia fotovoltaica per a l'autoconsum. A més, amb la pretensió que el seu abast englobe a la major població possible i s'amplie la utilització d'aquests sistemes per la ciutadania, la potència mínima per a tindre dret al benefici fiscal es rebaixa de 3Kw per cada 100m2 de superfície construïda a 2Kw i amb independència de la superfície de l'immoble en qüestió. També es prescindeix del límit del valor cadastral de l'immoble per a l'accés a aquest benefici fiscal i afig els immobles amb ús terciari.

Una altra novetat a destacar és la incorporació d'aquells immobles que formen part d'una comunitat energètica local, una figura que permet consums compartits a 500 metres a la redona d'una instal·lació fotovoltaica.

La bonificació es portarà a terme de manera progressiva, no podent superar, dins del 50%, els 350 euros sobre el rebut de l'IBI. En immobles amb un valor cadastral de 0 a 110.000 euros, s'aplicarà sense màxim d'anys fins a recuperar-se la inversió de la instal·lació; en els edificis de 110.000 a 150.000, durant 10 anys; fins a 250.000, en 7 anys; i en els quals superen aquest últim cost, en 5 anys.

D'altra banda, també s'ha modificat l'ordenança de l'IBI per a simplificar, facilitar i agilitzar la petició de bonificacions fiscals per família nombrosa, que ja no hauran de sol·licitar cada any la concessió del benefici fiscal, sinó que podran presentar una única instància que tindrà validesa fins a la data de fi de vigència que figure en el títol de família nombrosa.

En aquesta ordenança, també s'ha aprovat una modificació per a facilitar la tramitació de la bonificació de l'IBI Rústic prevista en parcel·les en producció. Cal recordar que les activitats de caràcter agrícoles compten en aquest mandat amb una rebaixa del 50%, un percentatge que creix fins al 70% en les quals promoguen, a més, producció ecològica.

En el cas de les parcel·les en explotació agrícola, podran optar presentant els rebuts del consum d'aigua de reg en mesos estivals i no únicament el quadern d'explotació agrària, com fins ara. En quan a les explotacions ecològiques, bastarà amb la presentació del document que acredite la sol·licitud del corresponent certificat realitzada al Comité de l'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

Taxa d'ocupació


Quant a la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsol, sòl i vol de la via pública, s'ha aprovat reduir el temps mínim de 15 a 7 dies per a la taxa d'ocupació amb materials de construcció o contenidors, amb la consegüent reducció de la tarifa. A més, es redueix a la meitat la taxa per a l'ocupació del vol amb marquesines, tendals i similars. En total, es preveu que aquestes modificacions suposen un estalvi de 100.000 euros.