08/04/2023


El Pacte Local per l'Ocupació dona llum verda a la nova convocatòria per a impulsar la contractació de persones en desocupació

El Consell Rector del Consorci del Pacte Local per l'Ocupació de Castelló ha aprovat per unanimitat la convocatòria i bases per a la concessió de subvencions del programa d'ajudes de suport a l'economia social. Es tracta d'una línia d'ajudes de fins a 110.000 euros destinada a fomentar l'ocupació i la contractació en les entitats de l'economia social com a cooperatives, empreses d'inserció laboral, mutualitats, fundacions, associacions i centres especials d'ocupació, entre altres, situades a la ciutat de Castelló.

A través d'aquesta convocatòria, resultarà subvencionable la contractació laboral de persones desocupades o la incorporació de persones sòcies treballadores per un mínim de sis mesos, per part de les empreses d'economia social.

En concret, podran acollir-se a les ajudes les entitats d'economia social el centre de treball de la qual estiga situat a la ciutat de Castelló i que realitzen la contractació temporal com a mínim per una duració de sis mesos a una persona desocupada o incorporen a un persona com a sòcia treballadora durant almenys mig any. Les persones que s'incorporen com a sòcies treballadores o de treball en una cooperativa o una societat laboral, o com a treballadores en les empreses d'economia social hauran de ser persones desocupades.

La quantia màxima de l'ajuda serà de 18.000 euros per a les contractacions laborals de persones en risc d'exclusió social o amb diversitat funcional, de 16.000 euros si la persona incorporada és dona en situació de desocupació i 14.000 per a la resta de contractacions de persones desocupades. Les ajudes es concediran fins a esgotar el pressupost de 110.000 euros i per ordre d'entrada. Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló (https://sede.castello.es).

El termini de presentació serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.