02/01/2023

Obras Gran Vía

L'alcaldessa destaca l'impacte que aquestes obres tenen en la millora de l'entorn urbà i en la seguretat viària i de les persones

L'Ajuntament de Castelló ha repavimentat Gran Via Tárrega Monteblanco en el tram comprés entre els carrers Serra d’Irta i Salvador Guinot, amb càrrec al contracte del servei de repavimentació de calçades del terme municipal. Els treballs de millora del ferm de Gran Via van finalitzar fa escassos dies. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i el regidor d'Obres i Projectes Urbans, José Luis López, han visitat la zona acompanyats de tècnics municipals. Marco ha destacat “l'impacte que aquestes obres tenen en la millora de l'entorn urbà i en la seguretat viària i de les persones”.

El contracte del servei de repavimentació de calçades del terme municipal de Castelló es va adjudicar a Becsa per tres anys (2022, 2023 i 2024) per un import total de 1,5 milions d'euros, a raó de 500.000 euros per any que en l'últim es va incrementar fins a aconseguir els 750.000 euros.

Després dels treballs en Gran Via, que han sigut els últims de reasfaltat del 2022, els primers que s'executaran en 2023 amb càrrec al contracte del servei de repavimentació de calçades seran al carrer Pare Jofre, en el tram comprés entre el carrer República Argentina i l'avinguda Gran Via Tárrega Monteblanco. La previsió és que s'inicie la intervenció a mitjan mes.

“Impulsem actuacions de repavimentació en els vials públics per a millorar així les condicions del ferm i amb això la seguretat de la circulació de vehicles”, ha apuntat el regidor d'Obres i Projectes Urbans.