21/12/2022

Reunión PRI

L'Ajuntament sotmet a consulta pública la memòria del pla perquè la ciutadania puga fer aportacions i suggeriments

L'Ajuntament de Castelló ha exposat hui als veïns de la Marjaleria els detalls i la tramitació necessària per a desenvolupar el primer Pla de Reforma Interior (PRI) de la zona; el PRI-M-57, que abasta una superfície de més de 74.600 metres quadrats en una franja delimitada per l'avinguda de la Mar i l'avinguda Germans Bou, i afecta a 87 parcel·les en les quals hi ha 77 habitatges.

El regidor d'Urbanisme, José Luis López, acompanyat de tècnics municipals, s'ha reunit amb veïns al carrer Canyar per a informar-los sobre aquesta eina que contempla el nou Pla General de Castelló que ha entrat en vigor fa poc més d'una setmana. Es tracta del primer Pla de Reforma Interior de la ciutat a través del que s'abordarà l'ordenació i urbanització d'un àmbit de sòl urbà de baixa densitat, amb habitatge consolidat, dotant-ho de vials i serveis urbanístics adequats, preservant així els valors ambientals de la marjal i obrint la possibilitat a la regularització dels habitatges existents, construïdes abans del 20 d'agost de 2014, sempre que es complisquen els requisits legals.

La memòria del PRI-M-57 es pot consultar ja en l'apartat de participació pública de la pàgina web del Pla General (www.plageneralcastello.es) i en els pròxims dies estarà disponible en la pàgina web municipal (www.castello.es). Durant la consulta pública prèvia es poden fer aportacions i suggeriments, tant de manera presencial en les oficines d'urbanisme de Quatre Cantons i de la tinència d'alcaldia del Grau, sol·licitant cita prèvia en citaprevia.castello.es, com de manera telemàtica. Aquestes aportacions serviran per a la posterior redacció del PRI. Els següents tràmits per a poder obtindre la declaració responsable de primera ocupació si es compleixen tots els requisits legals són: Avaluació Ambiental i Territorial Simplificada Municipal del PRI, exposició pública de la versió preliminar del PRI, aprovació definitiva i Programa d'Actuació Integrada (projecte d'urbanització).

“Prèviament a la tramitació d'aquest PRI es realitzarà un estudi de cada demarcació concreta amb la finalitat de trobar la millor solució en funció de les característiques i tenint en compte l'entorn que embolica l'àmbit d'actuació a fi de preservar i potenciar el valor mediambiental de la Marjaleria”, ha explicat el regidor d'Urbanisme, atenent així una de les principals qüestions plantejades per les persones presents en la reunió.

En la trobada, també s'ha explicat què és un Pla de Minimització d'Impacte, que és l'altra eina que contempla el nou Pla General de Castelló per a la preservació dels valors ambientals de la Marjaleria i la regularització dels habitatges que estan en sòl urbanitzable i que van ser construïdes abans del 20 d'agost de 2014, sempre que es complisquen els requisits legals establits. I s'han detallat els tràmits per a obtindre la llicència de minimització. Aquests són: consulta prèvia del Pla Especial de Minimització d'Impactes Territorials, redacció del document, Avaluació Ambiental i Territorial Ordinària Autonòmica, exposició pública de la versió preliminar del Pla de Minimització i aprovació definitiva d'aquest.