09/01/2023

Obras La Paz

L'alcaldessa destaca que l'actuació està cofinançada amb fons europeus i convertirà aquest àrea en un espai “més verd, amable i modern”

Les obres de reforma i adequació de la plaça de la Pau per a transformar-la en un espai més accessible, més verd, que done més protagonisme al vianant i que promoga l'ús de transports blans iniciaran aquest dilluns amb la retirada de part de mobiliari urbà dins de l'àmbit de la citada plaça. El projecte de remodelació compta amb una inversió de 834.000 euros i és una de les actuacions impulsades a Castelló gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i de l'Ajuntament. El termini d'execució està previst en deu mesos.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha posat en valor aquesta intervenció en un dels enclavaments més característics de la ciutat amb l'objectiu d'adaptar-lo a les noves necessitats urbanes. “La futura plaça de la Pau serà una plaça més accessible, més verda, més amable i que mantindrà tots els elements emblemàtiques per a mantindre la seua essència”, ha indicat Marco. A més, ha assenyalat que “amb aquesta reforma es resoldran algunes deficiències com la falta de permeabilitat en la circulació dels vianants, ara dificultada per unes jardineres que envolten la plaça i que impedeixen la lliure circulació de les persones”.

Marco també ha recalcat que, després de la reforma, “la plaça de la Pau serà un espai més modern i humà, que contribuirà a reduir la petjada de carboni en fomentar la circulació de les persones i promoure l'ús de transports blans”.

Cal recordar que el projecte que arranca aquest dilluns inclou propostes ciutadanes recollides a través del procés participatiu realitzat. Entre les modificacions s'inclou la integració del carril bici previst inicialment en l'àmbit de la plaça en el vial de circulació a manera de ciclocarrer, que es convertirà en plataforma única. En substituir aquest carril bici per un ciclocarrer s'augmenta l'ample de vorera que uneix els carrers Asensi i Escultor Viciano i també lleugerament l'àmbit per als vianants de la plaça, i es garanteix igualment la connexió amb l'eix ciclista entre Herrero i Gasset.

Després de la remodelació, es manté la limitació del pas de vehicles en el tram de calçada que connecta el carrer Herrero amb el carrer Major a un únic carril, enfront dels dos actuals.

El projecte final contempla també un canvi en el model de bancs previst, que incorporen suport i reposabraços en el percentatge determinat per la normativa d'accessibilitat. A més es trasllada l'aparcament de bicicletes projectat en la plaça, situant-lo a continuació de la bancada del bicicas al carrer Gasset.

L'accessibilitat s'incrementarà gràcies a la substitució de les actuals jardineres elevades, que tanquen la plaça i obstaculitzen el trànsit de persones, per altres integrades en el paviment i anivellades a la superfície, generant una àrea diàfana sense reduir les zones verdes.

La rehabilitació implementarà en aquest cèntric i emblemàtic espai un disseny més obert, amb un ampli protagonisme de la ceràmica, que s'utilitzarà per a renovar el paviment i injectarà uniformitat estètica a la plaça i els seus voltants. A més, i d'acord amb els informes de l'adreça d'Urbanisme, es mantindrà el paviment de pedra natural existent en la vorera enfront del Teatre Principal i s'alçarà i col·locarà un nou paviment de llamborda de pedra natural en la zona de trànsit rodat en la prolongació del carrer Falcó.

La renovada plaça de la Pau incorporarà elements per a sumar atractiu i funcionalitat com una font tipus guèiser. També se situaran jardins verticals, es milloraran les zones de descans i la il·luminació i es preveu un sistema de drenatge sostenible.