03/01/2023

Vallado proyecto monumento a los Caídos

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament dona compliment a les lleis de memòria democràtica i recuperarà l'entorn del jardí

Els treballs per a la recuperació del jardí de la creu del parc Ribalta, que contemplen la retirada del monument als Caiguts i la recuperació del jardí en l'espai ocupat pel monument que presideix la creu, han donat inici aquest dimarts amb els preparatius previs com  la col·locació de tanques a  la zona i la preparació del terreny. Està previst que els treballs de retirada i trasllat de la creu que forma part d'aquest monument es duguen a terme al llarg de demà dimecres.

El regidor d'Obres i Projectes Urbans, Jose Luis López, ha recalcat que amb aquesta actuació “es dona compliment a les lleis en matèria de memòria democràtica i es recuperarà un espai ara ocupat pel monument en aquesta part del jardí del parc Ribalta, integrant-lo així en el Bé d'Interés Cultural”. López ha recordat que el projecte contempla recuperar aquest espai, adaptant-lo al disseny i configuració anterior sobre la base dels plans de l'any 1926.

La regidora de Memòria Democràtica, Verònica Ruiz, ha destacat que “per fi comencen hui les obres que veritablement faran que es retire el monument d'exaltació al franquisme de la via pública, després de diversos procediments judicials, fins i tot alguna querella i tres licitacions, complint així la Llei de Memòria Democràtica i la Llei de Memòria Històrica valenciana”.

El projecte global compta amb un termini d'execució de sis setmanes i un pressupost de 58.900 euros, més IVA. Està previst que demà dimecres es procedisca als treballs de retirada i trasllat de la creu del monument, que es desenvoluparan al llarg del dia i que consistiran en el previ encanyat i subjecció de l'estructura, talle del fust per la base, alçament i transport fins a la seua col·locació en la ubicació triada pel bisbat de la Diòcesi de Sogorb-Castelló, al qual ha sigut cedida la creu.

Després d'aquesta fase, els treballs prosseguiran amb la resta d'actuacions per a portar a terme la recuperació d'aquesta zona del parc. Cal recordar que el projecte preveu que es recupere el jardí en l'estat inicial previ a la col·locació del citat monument. Això inclou la remodelació de les andanes i dels massissos enjardinats.

Els treballs consistiran en el moviment de terres que comprén l'eliminació del paviment existent i la base del mateix fins a arribar a terreny natural a fi de poder connectar el jardí nou amb el sòl del jardí. A continuació es procedirà a les intervencions en matèria d'obra de paleta i reg, amb la col·locació de la vorada, empedrats, paviments varis i bancs; i la implantació dels mecanismes necessaris per a realitzar el reg, amb connexió al sector de reg existent. En últim terme es faran els treballs de jardineria, mitjançant els quals s'actuarà sobre el terreny amb l'aportació o estructuració de sòls per a plantar diverses espècies. En aquest sentit, es plantaran arbres, arbustives i entapissants amb el criteri de la seua existència prèvia o històrica al parc.