16/11/2022

Marco en el Smart City Expo World

L'alcaldessa s'interessa en la Smart City Expo World Congress per experiències d'altres ciutats per a implantar la rèplica virtual

L'Ajuntament de Castelló projecta el desenvolupament d'un bessó digital que permeta tant al consistori com a col·lectius i ciutadania en general comptar amb una rèplica virtual que recopile els principals elements de la ciutat (tant de la seua realitat física com bases de dades, sensors i tot tipus d'informació). El principal objectiu d'aquest projecte és el de poder comptar amb una plataforma a través de la qual es processen dades en múltiples àmbits, sectors i escales, per a extraure conclusions rellevants quant a la modelització de la ciutat i el territori. Aquest bessó digital permetrà simular, predir i assistir a l'Ajuntament en la presa de decisions a nivell estratègic i operatiu, de manera que puguen preveure's i anticipar decisions i polítiques públiques més eficaces, optimitzar els recursos i oferir una resposta més àgil a diferents escenaris per part de l'administració.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat que el bessó digital és "un projecte que afavoreix l'avanç cap a un model de ciutat intel·ligent i que permetrà millorar els processos i serveis de l'Ajuntament mitjançant aquesta rèplica virtual, al mateix temps que es farà partícip a la ciutadania del desenvolupament tecnològic del municipi, impulsant la participació ciutadana i posant a la seua disposició bases de dades obertes".

El bessó digital és un projecte inclòs en el Pla d'Acció Local de l'Agenda Urbana de Castelló, la necessitat de la qual va ser detectada durant l'elaboració del Mapa de Demanda Primerenca, el procés d'identificació de reptes i necessitats d'innovació municipal de l'Ajuntament de Castelló.

Amb l'objectiu de conéixer experiències en aquest àmbit i impulsar aquest projecte, Marco ha mantingut una trobada aquest dimecres, en el marc de la Smart City Expo World Congress de Barcelona, amb representants de Tecnalia, un centre de recerca i desenvolupament tecnològic referent a Espanya i membre de Basque Research and Technology Alliance, un consorci integrat per prop d'una vintena de centres d'investigació tecnològica del País Basc. Tecnalia ha col·laborat, entre altres, en el desenvolupament de projectes pilot de bessó digital i generació d'un full de ruta per a la seua implementació per a ciutats com Bilbao i Vitòria.

"Amb aquesta visita hem pogut conéixer experiències que s'estan aplicant en altres ciutats que ja estan fent els primers passos per a la implantació d'un bessó digital o que ja compten amb aquest projecte que facilita el disseny de polítiques més efectives i l'anticipació a problemes o escenaris que puguen sorgir a les ciutats", ha indicat Marco. Així, ha apuntat que Castelló està ara iniciant aquest camí amb l'objectiu d'elaborar un full de ruta per a la implantació d'aquest projecte a la ciutat, poder optar a fons europeus per al seu desenvolupament i poder implementar-ho a mitjà i llarg termini.

Entre els objectius del bessó digital de Castelló està el de disposar d'una plataforma de simulació i modelització urbana modular i escalable de diferents sectors (energia, aigua, residus, etc.) que garantisca la seua interpolació; fer partícip a la ciutadania del desenvolupament tecnològic del municipi amb la posada a la disposició de bases de dades obertes; i la millora dels processos i serveis de l'Ajuntament.

Per a això, es preveu realitzar actuacions com la creació i gestió d'un repositori de bases de dades estàtics, l'elaboració d'un model urbà en 3D, el desplegament en xarxa de sensors urbans per a la captació de dades en temps real, creació de bases de dades dinàmiques, desenvolupament d'un projecte pilot de bessó digital, la generació d'un full de ruta per a l'expansió i replicació del bessó digital de Castelló i la implementació de la plataforma d'accés públic i dades obertes per al seu ús per part de la ciutadania.