18/10/2022

Consejo Rector de Fiestas

Una part de l'operació permetrà injectar 250.000 euros al Patronat d'Esports i la resta serà per a despeses corrents

El consell rector del Patronat Municipal de Festes de Castelló, reunit hui en sessió extraordinària, ha aprovat la proposta de la presidència relativa a l'aprovació pel ple de la corporació d'una modificació de crèdits per una quantia total de 439.944,63 euros. El punt ha tirat avant amb cinc vots a favor (de la presidència i vicepresidència del Patronat, de la representant de l'assemblea i dels representants de PSPV-PSOE i Compromís) i amb dues abstencions, de les representants de PP i Vox.

El finançament d'aquesta modificació de crèdits es farà amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, resultant de la liquidació del pressupost del Patronat de Festes del 2021, de manera que aquest romanent de Festes s'incorporarà al pressupost de Festes del 2022.

L'expedient de la modificació de crèdits que ha passat hui pel consell rector es desglossa en crèdits extraordinaris per un total de 266.000 euros; dels quals 250.000 euros es transferiran al Patronat Municipal d'Esports, per a atendre el pagament de subministraments d'electricitat, aigua i altres consums en les instal·lacions municipals per imports superiors als contemplats inicialment; i els altres 16.000 euros són per a subvencions a l'Associació Festes del Serrallo; l'Associació de Veïns Saboner; l'Associació Cultural de Festes Sant Agustí i Sant Marcos; i l'Associació Cultural Grup Benadressa. Els altres 173.944,63 euros restants, són suplements de crèdit per a despeses corrents en béns i serveis.